Դասարանական աշխատանք

Ուղղական՝ ո՞վ, ի՞նչ – տղա, անտառ

Սեռական՝ ո՞ւմ, ինչի՞ – տղայի, անտառի

Տրական՝ ո՞ւմ, ինչի՞ն – տղային, անտառին

Հայցական՝ ու՞մ, ի՞նչը – տղային, անտառը

Բացառական՝ ումի՞ց, ինչի՞ց – տղայից, անտառից

Գործիական՝ ումո՞վ, ինչո՞վ – տղայով, անտառով

Ներգոյական՝ ո՞ւմ մեջ, ինչի՞ մեջ կամ ինչո՞ւմ – տղայի մեջ, անտառի մեջ կամ անտառում

հայր, հոր, հորը, հորից, հորով, հոր մեջ

ճանապարհ, ճանապարհի, ճանապարհին, ճանապարհը, ճանապարհից, ճանապարհով, ճանապարհի մեջ

գնդակ, գնդակի, գնդակին, գնդակը, գնդակից, գնդակով, գնդակի մեջ

մայրամուտ, մայրամուտի, մայրամուտին, մայրամուտից, մայրամուտով, մայրամուտի մեջաշուն, աշնան, աշնանը, աշունը, աշնանից, աշունով, աշնան մեջ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s