Ընթերցանություն․․․Րաֆֆու <<կայծերը>> վեպից հատված ՝ ԿԱՐՈՅԻ ՄԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կարոյի իսկական անունը ես չգիտեմ, գուցե նա ինքն էլ չգիտեր, միայն հայտնի էր, որ դա մի մականուն է նրա ծագումը և ազգատոհմը թաքցնելու համար: Նա մեր քաղաքի բնիկներից չէր, ո՞րտեղացի էր, — ոչ ոք չգիտեր, միայն ասում էին, մի անգամ հայտնվեցավ մեր քաղաքում մի անծանոթ կին և բերեց իր հետ փոքրիկ Կարոյին, որին կոչում էր իրա թոռը: Զումրուդը-այսպես էր կնոջ անունը — հմուտ էր ժողովրդական բժշկության, այդ արհեստով փող էր վաստակում, ապրում էր ինքը և սնուցանում էր իր որբ թոռնիկին:

Կարոյի հետ ես ծանոթացա մեր դպրոցում. այնտեղ բոլորը, բացի վարժապետից, սիրում էին նրան, թեև նա խիստ չար և անհանգիստ երեխա էր: Չգիտեմ, ո՞րպիսի զգացմունք կապեց իմ սիրտը այդ վայրենի վագրի ձագի հետ, որից ամեն օր մի փորձանք պակաս չէր լինում: Եվ ճշմարիտ, միշտ մի վերք կարելի էր տեսնել նրա մարմնի վրա. կամ ձեռքը վիրավորված էր լինում, կամ գլուխը կոտրած, կամ երեսը ճանկռած, վերջապես միշտ անդամներից մեկը փաթաթված էր լինում:

Թեև նա խիստ բարի սիրտ ուներ, բայց անկարելի էր բոլորովին մտերիմ լինել նրա հետ: Կարոն այն գազաններից էր, որին դժվար էր ընտելացնել: Այդ պատճառով, աշակերտների ակնածությունը դեպի նա ծագում էր ավելի երկյուղից, որ ունենում են տկարները դեպի իրանցից հզորները: Եվ արդարև, Կարոն համարվում էր մեր դպրոցի մեջ խիստ սրտոտ, համարձակ և աներկյուղ աշակերտ:

Նա խիստ վատ էր սովորում, թեև ընդունակ և բնական ձիրքերով հարուստ տղա էր: Նրա անհամբեր, անհնազանդ բնավորությունը շատ անգամ առիթ էր տալիս զեղծումներ գործել դպրոցի խիստ կարգապահությունների դեմ. շատ անգամ ևս նա պատճառ էր դառնում աղմկալի խռովությունների: Գրգռելով աշակերտներին, հարուցանում էր նա ընդհանուր ապստամբություն վարժապետի դեմ: Այսպիսի դեպքերում նրան շատ օգնում էին Ասլանը և Սագոն. առաջինը իր խելքով և խոհեմությամբ, իսկ երկրորդը` իր խորամանկությամբ, որ սատանայի պես մտնում էր աշակերտների դամարը և նրանց շուռ էր տալիս, որպես և ցանկանում էր:

Ես մինչև այսօր չեմ կարող երևակայել Կարոյի բնավորության զորությունը, թե ի՞նչպես նրան հաջողվում էր ազդել այն ապուշ, վարժապետի ճնշումներից հոգով և սրտով սպանված, աշակերտների վրա, որոնց երեսից երկյուղը երբեք պակաս չէր լինում, որոնց վախկոտ աչքերի մեջ միշտ կարելի էր նշմարել կույր հնազանդություն և ստրկություն: Բայց մարդկային ուժը իր մեջ աստվածային զորություն ունի, որ ստիպում է տկարներին խոնարհվել իր առջև, որ իր անձը պաշտելի է կացուցանում: Կարոն ուներ այդ հատկությունները:

Կարծես երեխաների հասակում կատարվում է նույնը, ինչ որ կատարվել էր ընդհանուր մարդկության տղայական հասակում: Ազգերի դյուցազունները, որոնց պաշտել է ամբոխը, որոնց անմահների կարգումն է դասել, եղել են նույն ազգի քաջ և հզոր տղմարդիկը, որոնք պատերազմում էին վիշապների և ամեհի գազանների հետ: Կարոն թեև այսպիսի քաջագործություններ չէր կատարում, բայց նա անում էր այն, որ մեր, երեխաներիս աչքերում ավելի մեծ նշանակություն ուներ:

Պատահում էին այսպիսի դեպքեր և այդ դեպքերը կրկնվում էին խիստ հաճախ: Ամեն երեկո, երբ աշակերտները դպրոցից վերադառնում էին իրանց տները, մահմեդականների փողոցներից անց կենալու ժամանակ, հավաքվում էին թուրքերի, պարսիկների երեխաները և ծեծում էին հայ երեխաներին: Ես մինչև այսօր չեմ մոռացել մի երգ, որ հնարել էին նրանք և մեզ տեսնելու ժամանակ երգում էին: Նրա բովանդակությունը մոտավորապես այս էր. «Հայը աղբի ջրաղաց է, պետք է գցել նրան տոպրակի մեջ և խփել պատին, որ երկու աչքերն էլ միասին կուրանան»… Մենք ուրախ էինք լինում, երբ մեր վիրավորանքը վերջանում էր այդ նախատական խոսքերով: Բայց նրանք ծեծում էին մեզ: Աշակերտները գանգատվում էին իրանց ծնողներին, բայց ի՞նչ կարող էին անել ծնողները: Մեծերը ծեծվում էին մեծերից, իսկ փոքրերը` փոքրերից…

Մի անգամ Կարոն ասաց մեզ.

— Գիտե՞ք ինչ կա, տղերք, այդ թուրքի լակոտները մեզ միշտ կծեծեն, քանի որ մենք նրանց առջևից կփախչենք: Պետք է մենք էլ ցույց տանք նրանց մեր ձեռքի զորությունը:

Աշակերտներից շատերը հակառակեցին, թե դա անկարելի բան է, թե ի՞նչպես կարելի է թուրքի, պարսկի երեխայի վրա ձեռք բարձրացնել:

— Ես չեմ ասում, որ մենք հարձակվենք նրանց վրա, բայց երբ որ մեզ վրա հարձակվելու լինեն, պետք է պաշտպանվենք:

— Ինչո՞վ, — հարցրեց մեկը:

— Առաջ մեր մուշտիներով, — ասաց Կարոն, — իսկ երբ այդ չի օգնի, սկսեցեք քարերով:

Դարձյալ աշակերտներից շատերը չհամաձայնվեցան. տասն հոգի միայն ընդունեցին Կարոյի առաջարկությունը, որոնց թվում գտնվում էինք` ես, Ասլանը և Սագոն:

Կարոն կազմակերպեց իր փոքրիկ գունդը, ինքն առաջ ընկավ, Ասլանին և Սագոյին կարգեց վերջապահ, իսկ ինձ կանգնեցրեց մեջտեղում, որովհետև ամենից փոքրն էի: Մեր գրպանները լիքն էին քարերի գնդակներով: Այսպես սկսեցինք առաջ գնալ: Մեր ընկերներից մի քանիսը, որ չմիացան մեզ հետ, հեռվից հետևում էին մեզ, որ տեսնեն, թե ինչով կվերջանա այդ «հիմարությունը»…

Թուրքերի փողոցի մեջտեղումն էինք, երբ մի խումբ մահմեդական երեխաներ, մեզ տեսնելով, սկսեցին իրանց սովորական երգը: — Դա կռվի հրավերքն էր:

— Տղերք, — ասաց Կարոն, — չվախենաք, հենց որ նշան կտամ, սկսեցեք…

Մահմեդական երեխաների խումբը մոտեցավ, մեր ճանապարհը կտրեց:

— Թողեք, որ անցնենք, — ասաց Կարոն:

— Չենք թողնի, մինչև ձեզ մոտ գտնված սպիտակ թղթերը մեզ չտաք, — ասաց նրանցից մեկը:

— Ոչինչ չեք ստանա, — պատասխանեց Կարոն:

Մահմեդական երեխաները սովորություն ունեին մեր ձեռքից խլել մեր գրելու թղթերը և երբեմն հափշտակում էին մեր գրքերը. թեև այս վերջինները նրանց պետք չէին, բայց քանի օրից հետո դարձնում էին, փոխարենը ստանալով փող, կամ մի ուրիշ բան: Մի անգամ իմ Նոր կտակարանը, որ գերի էր ընկած մի թուրք երեխայի ձեռքում, ես կարողացա ազատել, նրան տալով իմ զմելին: Ո՞վ էր սովորեցրել նրանց, թե նրանք իրավունք ունեին հափշտակելու հայ երեխաների իրեղենները…

Իսկ այս անգամ նրանց պահանջը հանդիպեց սաստիկ ընդդիմադրության: Երբ Կարոն պատասխանեց, թե «ոչինչ չեք ստանա», այդ միջոցին մահմեդականներից մեկը վրա պրծավ և խլեց նրա գդակը: Կարոն մի հարվածով ցած գլորեց անզգամին և խլեց գդակը: Առաջին անգամն էր, որ մահմեդական երեխաները տեսան «գավուրի» հարվածը և՛ այդ հանդգնությունը սաստիկ բարկացրեց նրանց:

— Սպանեցե՛ք… — ձայն տվեցին միմյանց:

— Սկսեցե՛ք… — ասաց մեզ Կարոն:

Ես երբեք չեմ մոռանա այն փոքրիկ, երեխայական կռիվը, որ սկսվեցավ մեր և նրանց մեջ: Սկզբում մահմեդականները փոքր էին թվով, բայց մի այնպիսի վայրենի ճիչ և աղաղակ բարձրացրին, որ նրանց ձայնից մի քանի րոպեի մեջ հավաքվեցավ այնքան բազմություն, որի թիվը մեր կրկնապատիկը եղավ: Բայց ես չգիտեմ, ի՛նչ էր պատճառը, որ կռվի մեջ մեզ տիրեց մի այնպիսի կատաղություն, որ բոլորովին մոռացանք, թե մենք հայի զավակներ ենք, թե մեր բազուկները կապված են, թե մենք համարձակություն չի պիտի ունենանք մահմեդականի վրա բարձրացնելու, մեր «պիղծ» և միշտ անգործության դատապարտված — ձեռքը: Կարոն մի սարսափելի փոթորիկի նման, դեպի ո՛ր կողմը և դառնում էր, իր առջևից ցած էր գլորում թուրքի երեխաներին: Նրա օրինակը մեզ սիրտ և խրախույս տվեց: Ասլանը, ասլանի ձագի նման, իր զորեղ ճանկերով բռնում էր նրանց, և ձեռքը կոկորդներին դնելով, կիսախեղդ էր անում: Փոքրիկ Սագոն իմ աչքում ավելի աճել և ավելի մեծացած էր երևում: Նա դևի նման կռվում էր իր մարմնի բոլոր անդամներով. ձեռքով մուշտի էր խփում, ոտքով քացի էր տալիս, գլխով նաղդա էր գալիս, ատամներով կծում էր, եղունգներով ճանկռում էր: Ոչ սակավ քաջությամբ հանդիսացան և մեր մյուս ընկերները, որոնց ճարպկությունները մի առ մի նկարագրելը շատ երկար կլիներ: Միայն այսքանը կասեմ, որ բոլորից թույլը, բոլորից անվարժը կռվի մեջ էի ես… Ես այս րոպեիս էլ առանց ծիծաղի չեմ կարող գրել այս տողերը, թե ի՛նչով էի օգնում ընկերներիս. — ես միայն գետնից ափերով հող էի վեր առնում, ցրում էի թուրք երեխաների երեսի վրա, որ նրանց աչքերը լցնեմ հողով, որ նրանց կուրացնեմ, որ ոչինչ չտեսնեն, և այսպիսով հեշտացնեմ ընկերներիս ջարդել նրանց:

Չնայելով, որ մահմեդական երեխաները մեզանից կրկնապատիկ թվով ավելի էին, այսուամենայնիվ, նրանք խույս տվեցին կռվի դաշտից և սկսեցին հեռվից մեզ վրա քարեր արձակել:

— Դուք էլ քարերով… — ձայն տվեց Կարոն:

Մենք կատարեցինք նրա հրամանը: Այդ միջոցին վրա հասան մի քանի չափահաս մահմեդական պատանիներ, և մենք ստիպված էինք փախչել:

Մեր ընկերներից մի քանիսը վնասվեցան. մի տղա թևքի վրա դանակի վերք ստացավ, մի ուրիշի ատամները ջարդվեցան քարի հարվածքից, իսկ իմ գլխի փոքրիկ սպին, որի նշանը մնացել է մինչև այսօր, այն օրվանից ստացված է:

Վերադառնալով տուն, մայրս սաստիկ բարկացավ, երբ լսեց մեր «հիմարությունը»: Նա պատրաստվում էր ինձ ծեծել, որ խրատվեմ, որ թուրք երեխաների հետ գործ չունենամ, բայց գլխիցս հոսող արյունը մի փոքր մեղմացրեց նրա բարկությունը: Նա չէր մեղադրում նրանց, որ իմ գլուխը պատառել էին, այլ մեղադրում էր ինձ թե ինչո՞ւ ես մասնակցեցի կռվի մեջ: Այդ պատճառով կսեց սաստիկ անիծել ինձ.

«Գետինը մտնես… գրողը տանե քեզ… չար սատանա… պատանդ կարեմ… անիծված… նաշդ տեսնեմ»… և այլ այսպիսի խոսքեր:

Մյուս օրը ես դպրոց գնալ չկարողացա, որովհետև մի ամբողջ շաբաթ տանը հիվանդ պառկած էի: Այդ հիվանդությունը ազատեց ինձ մեր վարժապետի պատժից: Ինձ պատմեցին, թե բոլոր աշակերտները, որոնք մասնակցել էին կռվին, սաստիկ ծեծ կերան: Նրանք ծեծ կերան նրա համար միայն, որ թույլ չտվեցին մահմեդական երեխաներին իրանց ծեծել… Մի՞թե ինքը, դպրոցը, չէր պատրաստում մեզ ծեծվելու համար… մի՞թե նա չէր մտցնում մեր մեջ ստրկությունը…

Թեև խիստ թանկ նստեց մեր կատարած անկարգությունը, բայց նրա հետևանքը բավական օգտավետ եղավ մեզ համար: Այնուհետև մահմեդական երեխաները սկսեցին վախենալ մեզանից և ավելի հարգանքով վարվել: Եվ շատ սակավ էր պատահում, որ նրանց փողոցներից անց կենալու ժամանակ մեր ընկերները ծեծվեին, մանավանդ երբ խումբերով էին անց կենում և պատրաստ էին ընդդիմադրել:

Այդ անցքից հետո Կարոն նշանակություն ստացավ իր ընկերների մեջ, և համարյա բոլորին պաշտելի դարձավ: Ամեն մեկը խոնարհվում էր նրա հեղինակության առջև:

— Տեսա՞ք, — ասաց մեզ Կարոն մի քանի օրից հետո. — «շանը մինչև չծեծես, չի բարեկամանա»…
 1. Կարդալ և յուրաքանչյուր տողում գտնել տրված բառի մեկ հոմանիշ։
  ա) Լուռ
  1. ակնդետ, անխոս, անթարթ
  2. մշտապես, հանապազորդ, լռելյայն
  3. անձայն, անքթիթ, անշեղ
  բ) Գեղեցիկ
  1. անբարետես, դեղձան, չքնաղ
  2. գեղանի, կախարդական, լուսավոր
  3. բյուրեղյա, չնաշխարհիկ, պատկերավոր
  գ) Գովել
  1. նախատել, բաղդատել, դրվատել
  2. հարատևել, պարսավել, ներբողել
  3. փառաբանել, ըմբոշխնել, կենսագործել
  դ) Երեկո
  1. արշալույս, վերջալույս, աստղալույս

2. փորձել գտնել տարբերությունները գրաբարում է  և ե   տառերի գործածության մասին

աշխարհաբար  գրաբար
ափսեափսէ  
բազեբազէ
րոպերոպէ
ՀեղինեՀեղինէ
մարգարեմարգարէ

 

Լուարուք զի ասացաւ. ակն ընդ ական, եւ ատամն ընդ ատաման: Այլ ես ասեմ ձեզ` մի´ կալ հակառակ չարին. այլ եթէ ոք ածիցէ ապտակ յաջ ծնօտ քո` դարձո նմա եւ միւսն:  (Մատթէոս  Ե,  38-24)

Աչքը աչքի դիմաց, և ատամն ատամի դիմաց: Այլ ես ասեմ ձեզ՝ մի՛ կանգնիր հակառակ չարին. այլ եթե մեկը ապտակ տա քո աջ այտին, ձախն էլ պետք է տաս:

Քայքայման և միացման ռեակցիաներ

Սովորել՝ Քայքայման և միացման ռեակցիաները թեման։

Պատասխանել հարցերին .

 1. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։

  Երբ մի բարդ նյութից ստացվում են երկու կամ երկուսից ավել պարզ նյութեր, դա կոչվում դա կոչվում է քայքայման ռեակցիա:
 2. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում միացման ։

  Երբ մի երկու կամ երկուսից ավել պարզ նյութերից ստացվում է մեկ բարդ նյութ, դա կոչվում դա կոչվում է միացման ռեակցիա:
 3. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում է ջրածնի և թթվածնի։Ի՞նչ քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում։

  Տեղի ունեցավ քայքայման ռեակցիա:
 4. Բերվածներից որո՞նք են միացման ռեակցիա։

ա) C+O2 =CO2  բ)CH4=H2+C

բ)H2+S=H2S դ)FeS=Fe+S

20.09. 2022 Մայրենի

1.Ընկերական քննարկում ՝ Ինչպես են անցնում իմ մայրենիիի դասերը, ին՞չ կավելացնեի կամ ի՞նչ կփոխեի ․․․

Ինձ շատ դուր է գալիս իմ ուսուցչուհին, միջավայրը, և ինչպես են անցնում իմ մայրենիի դասերը, իմ կարծիքով ես ոչինչ չէի ուզի փոխել, քանի որ իմ դասերը անցնում են շատ հետաքրքիր, և ուրախ:

2.Գրել հոմանիշներով հարուստ նախադասություններ (հինգ հատ)

1. Իմ չքնաղ հայաստանը ունի շատ գեղեցիկ բնություն, գեղանի սարեր և ձորեր, և բարեգեղ քաղաք:
2. Ես ունեմ հրաշալի ընկերներ, նրանց հետ ես անցկացնում եմ հիանալի ժամանակ, նաև մենք ունենք հիասքանչ շատ ընդհանուր զբաղմունքներ:
3. Գիշատիչ կենդանիները, դաժանորեն վնասել էին անտառում ապրող մնացած կենդանիներին, և անխիղճ ձևով նրանց կերել:
4. Ես շատ եմ սիրում դաշնամուրը, այն շատ հաճելի է հնչում, և դաշնամուր նվագելը մաքուր հաճույք է:
5. Լուսանկարները շատ յուրահատուկ են, կան բազմաթիվ լուսանկարներ, որոնք ունեն իրենց բնորոշ պատմություն, և իրենց էներգետիկան:

3. գրաբարի մասին

 1. ա  և ո  տառերի գրության վերաբերյալ.
աշխարհաբար  գրաբար     աշխարհաբար        գրաբար    
արքա արքայ  երեկո   երեկոյ
ծառա    ծառայ                    կոփածո    կոփածոյ    
տղա  տղայ                                  սիրո  սիրոյ

գրաբարով գրված այս նախադասությունը սովորել և գրել ժամանակակից մայրենիով․

Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք:

Լավ է կույր աչք ունենալ, քան կույր միտք:

Я перехожу в Среднюю школу!

 • Рассказы старшеклассников о Средней школе

  Старшекласники очень хорошо отзываются о Средней школе, они росказывают что в старшей школе есть много интересных кружков, например: фехтование, стрельба из лука, футбол и так далие.
 • Уже знакомые и полюбившиеся уголки Средней школы

  Мне очень нравятся такие уроки как: Химия, физика и история.
 • Самое ценное, что я оставляю в Младшей школе

  Самое ценное это – Мои друзя, и мою школу.
 • Мои страхи и ожидания

  Честно говоря это больше не страх, а волнение, думаю я найду много новых друзей, и новые занятия.

Meeting with Martin Winslow

Martin Winslow is professionally photographer, his photos is very interesting. In general his photos is black and white, and he photographs real life, and he told us about his story, like how he came to Armenia, and how he make photos. He also has home in Armenia, and now he live in Armenia, he take photos in some photos in some churches, and in some villages, he has so many friends in Armenia, I enjoyed that meet, and it was really interesting for me.

Փամփորդություն դեպի Սասունիկ

Մայիսի 27-ին մենք ունեցանք ճամփորդություն դեպի Սասունիկ գյուղ: Այնտեղ մենք այցելեցինք նրանց դպրոցը և նշեցինք՝ Համբարձման, կամ ինչպես ընդունված է ասել՝ Ջան Գյուլում ծեսը:

Հատո մենք այցելեցինք՝ Կարմրավոր եկեղեցի, նաև կան Սպիտակավոր և Դեղնավոր եկեղեցին: Այս եկեղեցիները ունեն շատ հետքրքիր պատմություն, որը ես կփորձեմ կարճ պատպել: Լինում են երեք քույրիկներ, և երեքն էլ սիրահարվում են մի տղայի, երկու ավագ քույրերը որոշում են ընկնել մի ձորից, որպեսզի նրանց կրցեր քույրը կարողանա ամուսնանալ այդ տղայի հետ, իսկ փոքր քույրը չի կարող հավատալ, որ նրա քույրերը ինքնասպատ են եղել հանուն նրա, և որոշում է գնալ նրանց հետևից: Այդ բոլոր քույրերը երբ ընկնում էին հագած են լինում երեք տարբեր գույնի զգեստ՝ կարմիր, սպիտակ, և դեղին, և այդ տղան որոշում է երեք եկեղեցի կառուցել նրանց պատվին, որից մեկը այցելեցինք մեր ճամփորդության ընթացքում:


Դեղաբույսեր


«Սիսնապար». այսպես են անվանել ուրցը հայերը հին ժամանակներում։ Այս բույսը սիրում է աճել հողին սերտաճած մեծ քարաբեկորների շուրջը, որտեղ շատ է լույսը և մաքուր օդը։ Ծաղկման շրջանում այն լցնում է օդը աննկարագրելի բույրով, որը դեպի իրեն է ձգում մեղուներին և այլ միջատների։


Հնագույն ժամանակներում եգիպտացիներն օգտագործել են ուրցը մարմինը զմռսելու համար նախատեսված հոտավետ խեժի կազմում։

______________

Պլինիուսը խորհուրդ է տվել եփել ուրցը քացախի մեջ և օգտագործել գլխացավի դեմ։ Վերգիլիոսը խորհուրդ է տվել հռոմեացիներին օգտագործել ուրցը (ծոթոր)` որպես համեմունք քացախի հետ, նաև ընդունել ուրցով լոգանք մարտից առաջ։

Անգլախոս մաթեմատիկները

 1. How many total squares are there? – Ընդանուր քանի՞ քառակուսի կա այստեղ:

  Պատ.՝ 14
  Answer 14
 2. When Lisa was 6 years old her sister Lucy was half her age. If Lisa is 40 years old, how old is Lucy? – Երբ Լիզան 6 տարեկան էր, նրա քույրիկը՝ Լյուսին նրա տարիքի կեսին էր: Եթե Լիզան 40 տարեկան է, քանի՞ տարեկան է Լյուսին:

  Պատ.՝ Լյուսին 20 տարեկան է
  Answer Lucy is 20 years old
 3. Which of these nets can be folded to make a cuboid? – Ո՞ր մեկը այս ցանցերից կարելի է ծալել, որպեզի ստանալ ուղանկյունանիստ:

  Պատ.՝ ց
  Answer` c
 4. Which of these nets can’t be folded into a cube? – Ո՞ր մեկը այս ցանցերից չի կարելի ծալել, որպեսզի ստանալ խորանարդ:

  Պատ.՝ բ և դ
  Answer b and d
 5. One of these nets cannot make a pyramid. Which one? – Այս ցանցերից մեկը չի կարող լինել բուրգ: Ո՞ր մեկը:

  Պատ.՝ բ
  Answer b

Հրազդան գետ

Գետի անվանումն առաջին անգամ հանդիպում է հին հայկական հեղինակների՝ մասնավորապես Սեբեոսի (Հուրազդան տեսքով) և Մովսես Խորենացու մոտ (ավելի հին, Հրազդան):

Այլ անվանումներ Բջնիի ջուրԲջնիջուրԲջնո գետ, Բջնու ջուր, Զանգագետ, Զանգի, Իլդարու, Իլդարունիա։

Ունի 141 կմ երկարություն։ Ավազանի մակերեսը 2650 կմ2 է (առանց Սևանա լճի)։ Սկիզբ է առնում Սևանա լճից, հոսում հարավարևմտյան ընդհանուր ուղղությամբ, անցնում Գեղարքունիքի, Կոտայքի մարզերով, Երևան քաղաքով, Արարատի մարզով ու թափվում Արաքսը։

Վերին հոսանքում մոտ 20 կմ հոսում է դեպի արևմուտք՝ այդ ընթացքում առաջացնելով գալարներ, միջին հոսանքում անցնում է նեղ ու խոր (120-150 մ) կիրճով, ստորին հոսանքում ուղղվում է դեպի հարավ-արևելք, դուրս գալիս Արարատյան դաշտ, դառնում հանդարտահոս ու ծովի մակարդակից 820 մ բարձրության վրա լցվում Արաքսը։

է