Բնագիտություն. Հաշվետվություն

Քայքայման և միացման ռեակցիաներ
Այրում ։Հրդեհի հանգցնելը թեման
Վառելանյութ։Վառելանյութի տեսակները
Աղեր և Հիմքեր
Քիմիական նյութերի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա
Ամփոփիչ աշխատանք
Երկրի ձգողությունը: Ծանրության ուժ և մարմնի կշիռ:
Դեկտեմբերի 19-ը:
Տնային առաջադրանք
Թթուներ
Օքսիդներ
Ուսումնական աշուն. Բնագիտություն
Հարցեր իմ կողմից

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s