Մաթեմատիկա

109.
Ստուգե՛ք, որ աղյուսակում տրված են ուղիղ համեմատական մեծություններ, և գտե՛ք նրանց համեմատականության գործակից

ա) y 1, 2, 3, 4, 5, 6, բ) y 3, 4, 5, 6, 7, 8
x 6, 12, 18, 24, 30, 36 x3/5,4/5,1, 1 ամբ.1/5, 1 ամբ.1/2, 1 ամբ.1/5

Պատ.՝ ա)

111. 2×2=4, 3×3=9, 4×4=16, 5×5=25: Այո:

113. Երկու բանվոր որոշակի ժամանակում պատրաստել 30 մանրակ: Քանի՞ բանվոր պիտի աշխատի նույն ժամանակում 45, 90, 120 մանրակ պատրաստելու համար:

Լուծում՝ 30:2=15 1 բանվոր 15 մանրակ
15×3=45
15×6=90
15×8=120

114. Լուծում՝ 19520:16/5=6100
1կգ = 6100
6100×3:2=9150
Պատ.՝ 9150

Լուծում՝ 16xX=19520 19520×3/2=58560/2 58560/2=29280
x=29280:16/5=146400/16 x=9150դր
Պատ.՝ 1ամբ. 1/2կգ ապրանք = 9150դր

117. ա) x բ) y

118. 3×3=9, 4×3=12, 5×3=15, 6×3=18: Ոչ:

121. 25 օրում

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s