Մաթեմատիկա

109.
Ստուգե՛ք, որ աղյուսակում տրված են ուղիղ համեմատական մեծություններ, և գտե՛ք նրանց համեմատականության գործակից

ա) y 1, 2, 3, 4, 5, 6, բ) y 3, 4, 5, 6, 7, 8
x 6, 12, 18, 24, 30, 36 x3/5,4/5,1, 1 ամբ.1/5, 1 ամբ.1/2, 1 ամբ.1/5

Պատ.՝ ա)

111. Դա ամեմատություն չի կազմում

113. Երկու բանվոր որոշակի ժամանակում պատրաստել 30 մանրակ: Քանի՞ բանվոր պիտի աշխատի նույն ժամանակում 45, 90, 120 մանրակ պատրաստելու համար:

Լուծում՝ 30:2=15 1 բանվոր 15 մանրակ
15×3=45
15×6=90
15×8=120

114. 3ամբ. 1/5կգ ապրանք = 19520 դր
1ամբ. 1/2կգ ապրանք = x

Լուծում՝ 16xX=19520 19520×3/2=58560/2 58560/2=29280
x=29280:16/5=146400/16 x=9150դր
Պատ.՝ 1ամբ. 1/2կգ ապրանք = 9150դր

117.

118.

121.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s