Ինքնաստուգում

1.Առանձին խմբերով ներկայացրո՛ւ գոյականները և ածականները՝ խիզախ, բարի, գարուն, արև, երկար, ծաղիկ, վազել, ժամացույց, ջրել, գնալ, հրաշալի, երեխա, լողալ,վազվզել, մաքուր, նավաստի: 

Գոյական-գարուն, արև, ծաղիկ, ժամացույց, երեխա, նավաստի:

Ածական-խիզախ, բարի, երկար, հրաշալի, մաքուր:

2. Տրված բառերից կազմի՛ր գոյականներ՝ իշխել, ճեղքել, գործել, շքեղ, ուսուցանել, դեղին, բժշկել, հյուսել: 

Իշխան, ճեղք, գործ, շքեղություն, ուսում, դեղնուց, բժիշկ, հյուսք:

3.Տրված գոյականները հոգնակի դարձրո՛ւ՝ գլուխ, թվական, երկիր, սենյակ, հարևան, ծառ, տեր, ժապավեն, մարդ, կին։ 

Գլուխներ, թվականներ, երկրներ, սենյակներ, հարևաններ, ծառեր, տերեր, ժապավեններ, մարդիկ, կանայք:

4. Առանձին խմբերով ներկայացրո՛ւ հատուկ և հասարակ գոյականները՝ ուսուցիչ, Գևորգ, քաղաքացի, ընկեր, կատու, Երևան, Աննա, Սևան, գետ, Հարությունյան:

Հասարակ-ուսուցիչ, քաղաքացի, ընկեր, կատու, գետ

Հատուկ-Գևորգ, Երևան, Աննա, Սևան, Հարությունյան

5.Տրված բառերը բաժանի՛ր բաղադրիչների. յուրաքանչյուր բառի դիմաց գրիր տեսակը ըստ կազմության՝ բարեկամ, գրավոր, ծով, լուսամուտ, անպետք, հողոտ, գնորդ, ամառ:

Բարեկամ-բարի+կամեցող=բարդ
Գրավոր-գիր+ավոր=ածանցավոր
Ծով-պարզ
Լուսամուտ-լույս+ա+մուտ=բարդ, հոդակապով
Անպետք-ան+պետք=ածանցավոր
Հողոտ-հող+ոտ=ածանցավոր
Գնորդ-գին+որդ=ածանցավոր
Ամառ-պարզ
  

6. Տրված բառերը դարձրո՛ւ նախածանցավոր կամ վերջածանցավոր ՝ կաթ, խորհուրդ, գետ, հեռու, քար, ամպ: 

կաթնային
խորհրդավոր
գետակ
հեռավոր
քարոտ
ամպային

7. Հարցում արտահայտող բառերի փոխարեն համապատասխան բառեր կամ բառակապակցություններ գրելով՝ նախադասություններ ստացիր։ Ո՞ւմ ո՞վ ինչպիսի՞ն Է։ Ի՞նչը ինչպե՞ս ի՞նչ Էր լինում։ Ինչի՞ ի՞նչը ինչո՞վ ի՞նչ Է եղել։ Ո՞վ ի՞նչ արեց ինչո՞ւ։ 

Աննայի հայրիկը ինչպիսի՞ն Է։ – Աննայի հայրիկը խելացի է:
Ծառը ինչպե՞ս ի՞նչ Էր լինում։ – Ծառը ուժեղ շարժվում էր:
Համակարգչի մկնիկը ինչո՞վ ի՞նչ Է եղել։ – Համակարգչի մկնիկը մարտկոցից փչացել էր:
Մանեն ի՞նչ արեց ինչո՞ւ։ – Մանեն ընկավ անուշադրությունից:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s