Ապրիլի 26

 1. Կարդա՛ Ղ․ Աղայանի «Հնարագետ ջուլհակը» պատմվածքի երրորդ  մասը:
 2. Կատարի՛ր պատմվածքի տակ գտնվող առաջադրանքներից 1-ինը, 2-րդը (միայն երրորդ մասի)։

  1. Գրի՛ր կապույտ գրված բառերի հոմանիշները:

  Համբավ-բարի անուն, անհամար-անթիվ, անվերջ

  2. Ի՞նչ սովորեցրեց  քեզ պատմվածքը:  Բանավոր ներկայացրո՛ւ:

  Այս պատմվածքը ինձ սովորեցրեց, որ մարդիկ կարող են լինել տարբեր տեսակի, մի մասը՝ կարող է շատ վստահող ինել, և նույնիսկ վախենան սովորական խելագարից, իսկ մյուսները՝ կարող են լինել շատ խելացի, և իմաստուն, և իմանան, թե ինչումն է ինչ-որ մի բանի պատճառը:
 3. Վերնագրի՛ր երրորդ մասը:

  Դերվիշի նացահայտումը
 4. Մտածի՛ր և գրի՛ր հարցեր երրորդ մասի վերաբերյալ:

  Ինչպե՞ս ջուլհակը իմացավ, որ պետք է իր հետ վերցնի, մի հավ, և սխտոր, մինչ դերվիշի հետ տեսնվելիս:

  Ինչպե”ս ջուլհակը հասկացավ, որ դերվիշը խելագար է:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s