ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

  • Փորցի՛ր բնութագրել Արշակ արքային եւ Շապուհին։

    Արշակ – հավասարակշռված, վստահ է իրեն զգում հեյրենի հողի, երկրի վրա

    Շապուհ – խորամանկ, սլամիտ, շահարկող

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s