Դասարամական աշխանանք

134. Արդեն, հաղորդել, արևմուտք, զվարթ, սաղարթախիտ, բրդոտ, ժողովուրդ, հերթ, օրիորդ, ընդունակ, արտաքին, չորրորդ, մարդկային, փարթամ:

135. Վերջ, ողջ, նկարիչ, չղջիկ, վայրէջք, հաչոց, խոչընդոտ, թռչուն, թրջել, թռչել, միջև, մինչև, ամբողջ, առաջին, աղջամուղջ:

142.
Թոռնիկն արագ թռավ տատի գիրկը:
Միաժամանակ երեք գիրք է կարդում:
Հորդ անձրևը կտրվելու միտք չուներ:
Հորթը տրտինգ տալով վազեց մոր մոտ:

143.
Որթերի մեջ անծանոթ մի աղջիկ տեսա:
Որդերի պատճառով ձկնորսության չգնացի:
Շատ հաջող ավարտ ունեցավ մեր ձեռնարկը:
Հաչող շունը կծան չի լինում:
Երեխայի կտրիչ ատամները արդեն դուրս էին եկել:
Իմ բոլոր կտրիճ ընկերները հավաքվել էին այսօր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s