ԿԱԽԱՐԴԱԿԱՆ ԱՇՈՒՆԸ

Աշնանը եղանակը շատ ցրտում է , իսկ մարդիկ տխուր են,  և տրամադրություն չունեն, բայց մի պահ հայտնվեց մի շատ գեղեցիկ աղջնակ, բայց նա կախարդ էր, և մի բան ասաց այն կնոջը, ով գնում էր աշխանտանքի և շատ տխուր էր:

-Տիկին կուզեք, որ կրկին ամառ լինի:

-Այո,-ասաց կինը:

-Դուք հաստա՞տ համաձայն եք:

-Այո, ես համաձայն եմ:

-Lավ,-ասաց կախարդը

Եվ կախարդը ասաց.

-ԲՈՄՈՒՍ ԱՄԱՌՈՒՍ ԴԻՆՈՒՍ ԴԻՌԴՈՆԻՈՒՍ

Այդ ժամանակ արևը այնքան ուժեղ պսպղաց, որ բառերով չէս նկարագրի:

Այդ ժամանակ կիդը արդեն փոշպանեց, որ համաձայնվեց:

-Խնդրում եմ հետ վերադարձրու աշունը, շատ եմ խնդրում:

-Լավ, բայց ես դա արեցի նրա համար, որ դուք հասկանաք, որ եթե միշտ ամառ լինի դուք հեք գնահատի այդ տարվա եղանակը ինչմես հիմա, դրա համար վայելեք ամառը, ոնց, որ պետք է, և կյանքում մի ուզեք, որ մամառը չվերջանա:

Կինը հասկացավ, որ ամեն մի տարվա եղանակը, յուրահատուկ լավն է, և պետք է գնահատել բոլոր տարվա եղանակները:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s