Հաշվետվություն 3 ուս. շրջան

Այս ուս. շրջաններում ես սովորել եմ շատ թեմաներ օրինակ՝ Թվի բնութագրում, Թվերի կցագրումը, Մնացորդով բաժանում 10-ի, 100-ի և 1000-ի վրա, Մաս և ամբողջ, Մոգական թվեր, Խնդիրներ հեռավորությունը հաշվելու վերաբերյալ, Կոտորակ։ Դրանցից բոլորը ունեն իրենց առաջադրանքները։ Կարող եք տեսնել իմ մաթեմատիկայի բաժնում:

https://mariasahakyan.home.blog/category/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s