Պարապմունք 9

Թվերի դասավորում նվազման և աճման կարգով

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Թվերը դասավորել նվազման կարգով։

  • 1478, 658, 487, 485, 5
  • 15864, 1584, 7648, 478
  • 222222, 55432, 55429, 6875, 6869 436, 412, 99,8

2 Թվերը դասավորել աճման կարգով։

  • 14, 348, 4784, 4789
  • 147, 14, 1854, 256478, 147651

3 Առաջին ծորակով 1 ժամում ջրավազան կարող է լցվել 1450լ ջուր, իսկ երկրորդով՝ 2 անգամ քիչ։ Որքա՞ն ջուր կարող է ջրավազան լցվել 1 ժամում երկու ծորակներով միաժամանակ։

Լուծում՝ 1450:2= 725

725+1450=2175

Պատ․՝

Տնային առաջադրանքներ

1 Թվերը դասավորել նվազման կարգով։

  • 147, 47, 14, 5, 2
  • 159654, 148758, 6587, 1458

2 Թվերը դասավորել աճման կարգով։

  • 9, 11, 147147, 458647
  • 18, 158, 678, 14013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s