Մաթեմատիկա

  1. Լրացրո՛ւ աղյուսակը։
Նախորդ թիվըԹիվՀաջորդ թիվ
209720982099
671967206721
198519861987
209320942095
800880098010
198429852986
90119012913
  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը:

2000 – 1 =1999

2000 – 10 = 1990

1500 – 4=1496

1500 – 40 =1460

1400 – 500 =900

1200 – 900 =300

3400 – 1500 =1900

2100 – 1700 =400

6300 – 2900 =3400

4500 – 1800 =2700

  1. Լուծել խնդիրները։

Ա. 3 ավտոբուսով և 4 մարդատար մեքենայով ճամփորդության գնացին։ Ամեն ավտոբուսի մեջ 15 մարդ էր նստել, իսկ ամեն մեքենայի մեջ՝ 5 մարդ։ Քանի՞ մարդ էր ճամփորդության գնացել։

Լուծում ` 4×5+3×15=65

Պատ՝ 65

Բ. Գրապահարանն ունի 8 դարակ։ 5 դարակներից յուրաքանչյուրում կա 9 գիրք, իսկ մնացած դարակներից յուրաքանչյուրում՝ 10 գիրք։ Գրապահարանում քանի՞ գիրք կա։

Լուծում ` 9×5+3×10=84

Պատ՝ 84

Գ. Գնացքը 5 վագոն ունի։ 4 վագոններից յուրաքանչյուրում 40 ուղևոր կա։ Քանի՞ ուղևոր կա 5-րդ վագոնում, եթե ամբողջ գնացքում կա 210 ուղևոր։

Լուծում ` 160+50=120

Պատ՝ 120

Դ. Դահուկորդը մեկ ժամում 40 կմ է անցնում։ Նա 3 ժամում քանի՞ կմ կանցնի։

Լուծում `3×40=120

Պատ՝ 120

Ե․Ուղղանկյան երկարությունը 25 սմ է, իսկ լայնությունը 7 սմ-ով պակաս: Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը:

Լուծում ` 25-7=18

Պատ՝ 18

Զ․Քառակուսու կողմի երկարությունը 20 սմ է: Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը:

Լուծում `4×20= 80

Պատ.՝ 80

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s