Անհատական ուսումնական պլան. 3-րդ ուսումնական շրջան

Անուն, Ազգանուն-Մարիա Սահակյան
Դպրոց, դասարան-Հյուսիսային դպղոց, 5.2 դասարան
Ընտրությամբ գործ. խումբ-Տեղնոլոգիա-դիզայն 
Երկարօրյա ծառայություն -չեմ օգտվում 
Երթուղային ծառայություն-միակողմանի 
Լրացուցիչ պարապմունքներ-/նշել պարապմունքի անունը, անցկացման վայրը, դպրոցում է, թե դպրոցից դուրս, նշել որտե՞ղ/

Դպրոցից դուրս-Գեղարվոստական մարմնամարզություն

Դպրոցում-Անգլերեն

Անհատական ուսումնական պլան


Անուն, Ազգանուն – Մարիա Սահակյան

Դասարան – 5.2

Ճամբարային խումբ – Մաթեմատիկ-մեդիագրագետների ջոկատ (ընտրում եք վերոնշվածներից մեկը)։

Ընտրությամբ գործունեություն – Անիմացիա

Լրացուցիչ կրթություն – Անգլերեն (դպրոցում), Գեղարվեստական մարմնամարզություն (դպրոցից դուրս) ( նշեք թե ի՞նչ լրացուցիչ պարապմունքի եք հաճախում դպրոցում, կամ դպրոցից դուրս)


Երկարօրյա ծառայություն – չեմ օգտվում(օգվում եմ, չեմ օգտվում)


Երթուղային ծառայություն՝ – միակողմանի (միակողմանի, երկկողմանի)