Նոյեմբերյան ամփոփում

Նոյեմբերը ի՞նչ սովերեցրեց

Նոյեմբերը ինձ սովերեցրեց լինել՝ բարի, ուրախ, համեստ, սրտաբաց, և հագրել ինձ և մյուսներին:

Համեմատիր հոկտեմբերը և նոյեմբերը


Հոկտեմբերին՝ մենք ավելի շատ կատարում էինք առաջադրանքներ, օրինակ՝ հոլովներ, գրաբար, գրքային բառապաշար, խոսակցական բառապաշար: Իսկ նոյեմբերին մենք ավելի շատ ուսումնասիրում էին մարդկային վարքագծերը, առակները և ինչպես մեզ դրսեվորել:

Ո՞նր է քո սիրելի պատպվածքը որը կարդացիր նոյեմբերին

 1. Ընթերցանություն, Հովհ․Թումանյան , Ոսկի քաղաքը

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Ինչպիսի՞ն էր Դիվանան,պատմիր նրա մասին։

Ինչպես ասվում է պատմվածքի մեջ՝ Դիվանան շռայլ, զվարճասեր, շատ էր սիրում խնջույքներ ու քեֆեր, ձանձրացած կյանքից ու աշխարհքից մի երիտասարդ։

2.Ինչպե՞ս փոխվեց Դիվանան և ի՞նչը նրան օգնեց փոխվելու։Գտիր այն հատվածը , որտեղ ասվում է դրա մասին։

Դիվանան փոխվեց՝ ի շնորիվ Գոհար թաուհուն, նա բացատրեց նրան, որ պետք չէ լինել էգոիստ:

3.Պատմիր Ոսկի քաղաքի մասին։

4.Պատմիր Ոսկի քաղաքում հնչող երգի մասին։

5.Նշիր, թե որ հատվածներում է երևում, որ Գոհար թագուհին կախարդ է;

6. Ո՞րն է երջանկությունը ՝ ըստ գոհար թագուհու և ըստ քեզ։

Փորձիր բացատրել այս միտքը․ Միշտ լավ է ,երբ մարդիկ,թողնում են իրենց վատ սովորություններն ու լցվում են բարձր կարտով ու ձգտում են , գնում են հասնելու մի բարձր նպատակի։ Թե կհասնեն լավ՝ թե չեն հասնի՝ դարձյալ միշտ լավ է ու լավ, որովհետև կյանքը ոչ այլ ինչ է ,եթե ոչ ձգտում ու ճանապարհ։

Փորձի՜ր գրել քո մտքերը վերևում նշված հատվածի վերաբերյալ։ Սիրով կկարդամ։

Լավ է, որ դու ինչ-որ մեկին այնքան ես սիրում, որ մոռանում ես ամեն ինչի մասին, և մտածում ես միայն այդ մարդու մասին, դա նշանակում է, որ դու նրան իսկապես սիրում ես:

 1. Գրիր բառեր, որոնց մեջ

Ր- ից հետո գրվում է գ.

Ր- ից հետո գրվում է ք․ գիրք

Ր -ի ց հետո գրվում է բ. հարբել

Ր- ից հետո փ. փրփուր

Ր- ից հետո գրվում է ձ.

Ր -ից հետո գրվում է ց.

Ր- ից հետո գրվում է ջ. արջ

Ր- ից հետո չ։ վերցնել

3.Լրացնել բաց թողնված տառերը: : (ջ կամ չ)

Վեր..ակետ,նկար..ական,ար..,թր..ել,փախ..ել,առա..արկ,առ..և,մե..ք,ո..խար,առա..ին,մի..ատ,գրի..,ի..եցում,..վեր..ացնել,չար..արվել,թր..ոց,ա.քաբաց,ա..ակողմ,հաղար..,թռ..ել,ո..խար,ամբող..,աղ..իկ,ի..նել,ա..ք,մին..և,գր..աման:

Լրացնել բաց թողնված տառերը ե կամ է:

Լայն…կրան, ծով…զր, վայր…ջք, երփն…րանգ, նոր…կ, …ջանշան, որևից…, գոմ…շ, վեր…լակ, մ…ջք, բազմ…րանգ, երբևից…, որև…, ….ջ, ամենա…ժան, չ…ինք, …կրան, …ջմիածին, չ…մ, էլեկտրա…ներգիա, …ներգիա, մ…խակ, հր…շ, նրբ…րշիկ, ամենա…րկար, …գիպտացորեն, զարկ…րակ:

Լրացնել բաց թողնված տառերը գ կամ ք:

Զոր…, կարա…, կար…ադրել, վեր…, պար…ևատրել, նորո…ել, եր…ել, տիեզեր…, հո…նել, արևածա…, թա…ավոր, ձ…ել, ս…ավոր, միր…, կարա…, մու…, հա…ցնել, վա…ր, Գրի…որ, Սար…իս, օ…տակար, Սու…իաս, գիր…, գոր…, մար…ագետին, կառ…, բեր…:

Լրացնել բաց թողնված տառերը դ կամ թ:

Ըն…հանուր, ըն…ացք, ժողովուր…, որ…ի, օ…ևան, բեր…աքաղաք, գաղ…ական, , շփո…վել, շքեր…, որ…(ճիճու), որ… (խաղողի թուփ), սփր…նել, ար…նանալ, խաղաթուղ…, խեն…անալ, ծաղկազար…, հար…ավայր:

Լրացնել բաց թողնված տառերը: (է կամ ե)

..րգ, ..ակ, ամենա..ական, բար..կամ, ..ներգիա, վրա..րթ, ..րես, ..իր, ..ջահամար, որև.., մանր.., ..ինք,վեր..լք,գետ..զր,կիսա..փ,լայն..կրան,վայր..ջք, ..րանգ, ..զր:

Լրացնել բաց թողնված տառերը: (օ կամ ո)

Բ..լ..ր,..րոշակի,..ղկույզ,ամեն..րյա,երր..րդ,ամեն..րյա,..ղջ,հանր..գուտ,ոսկեզ..ծ,վեհ..րեն.,օրեց..ր,մեղմ..րեն,..գտակար,..րինակելի,նրբա..ճ,բարձր..րակ,մեղմ..րոր,ան..դ,կես..ր,ոսկե..ղ,վատ..րակ,..սկի,..դաչու, ..րակ,արագ..րեն, ..րացույց, ..դապարիկ,ան..րեն,աման..ր, ..րոշում:

Լրացնել բաց թողնված տառերը:( բ կամ փ)

Եր..ներանգ,դար..նոց,փա..կանալ,ամ..ոփել,սր..իչ,համ..երել,դա..նեվարդ,որ..անոց,նր..երանգ, հար..ած,շա..աթօրյակ,խա..ել,համ..երել,նր..որեն,ար..ի,եր..եմն,դար..ին,Հակո..,աղ..անոց,ճամ..որդ:

Լրացնել բաց թողնված տառերը: (գ կամ ք)

Երգել,թարգմանել,կարգադրել,մարգարիտ,հագուստ,արևածագ,հոգնակի,հագցնել,թագավոր,ճքնել,օգնական,նորոգել,արքա,զորք,մրգեղեն,հերքել,թարգմանիչ,ագահ,հերքել,վարքագիծ, քուրք,ներքուստ,մգանալ,նորոգել,նվագարան,հետաձգել:

 1. Աշնանանային հեքիաթ

Աշունը մի կերպ որոշեց ապացուցել բոլորին, որ ինքն է ամենանորաձևն ու գեղեցիկը։ Ես գնացի հայտնի դերձակի մոտ և պատվիրեցի նրան երեք հանդերձանք։Սեպտեմբերին, որպեսզի ցույց տա, որ ինքն այնքան գեղեցիկ է, որքան ամառը, Աշունը հագավ ծաղիկներից, խոտաբույսերից և մրգերից կազմված հանդերձանք: Շատ գեղեցիկ ու համեղ ստացվեց։ Կիսաշրջազգեստի ներքևի եզրին ցրված էին քրիզանթեմներ։ Այն անմիջապես դարձավ ամառային զվարճանք: Կիսաշրջազգեստի մեջտեղը զարդարված էր խաղողի ողկույզներով՝ որթի ճյուղով։ Եվ բոլորը տեսան, թե որքան հարուստ և առատաձեռն է աշունը: Խնձորից, տանձից ու մանդարինից վարպետը պատրաստեց նրա համար սիրուն գլխարկ։ Աշունը շալի փոխարեն իր ուսերին նետեց սարդոստայնի միահյուսված արծաթյա թելեր, որոնք այդ ժամանակահատվածում թռչում են օդով Հնդկական ամառ ․․․

Խնդրում եմ կարդա և գտիր ներգոյական և բացառական հոլովներով դրված գոյականները։

 1. <<Աշնան արևը>> վերնագրով գրիր պատմություն

  Աշնան արևը շատ գեղեցիկ է, երբ աշնանը ցրտում է, այն այնքան թանկ է թվում, և անհասանելի, որ ուզում ես այն վայելել անվերջ: Այդպիսի պահերին գնահատում ես ամառը,հետաքրքիր է, բայց երբ ամառ է, մենք ուզում ենք, որպեսզի աշուն լինի, երբ աշուն է մենք ուզում ենք ձմետլինի, և այդպեզ անվերջ: Պետք է գնահատել տարվա եղանակները, այո, նրանք ունեն թերություններ, բայց ամեն մեկը յուրովին լավն է:
 2. Ներկայացրու քո բակային սիրած խաղերից մեկը։

  Անուն գոռոցի, գոծնագործ, վոլեյբոլ

Interview

-Hello Dan

-Hi

-Can you tell me about your typical day in your life for the school magazine?

-Yeah sure

-So, what time do you get up?

-Oh, I get up very early, I get up every day at 5 o’clock, and go to the pool, than I swim from 6 o’clock to 8 o’clock

– You get up at 5 o’clock? Wow, that’s early!


-Yeah. Then at 8 o’clock I have a shower, I get dressed and I have breakfast. I have a big breakfast: cereals, toast, bacon and eggs and orange juice.


-What do you do after breakfast?


-At 11 o’clock I go to university. I’m studying sports science and I have classes from 11 o’clock to 4 o’clock.
Interviewer: When do you have lunch?

-I have lunch at about 2 o’clock at the university.


-What do you do after classes?


-Sometimes I go to the gym and sometimes I meet my friends at a café.


-What time do you have dinner?


-I have dinner at 7 o’clock, then I watch TV or go online and I usually go to bed at 10 o’clock.


-Thanks, Dan. That’s a busy day!

Խիղճը

Մի անգամ, մեր տում հյուր եկավ մի աղջիկ իր մոր հետ, ես շատ զարմացա, քանի որ, ես երբեք չեմ տեսել այդ աղջկան, և կնոջը: Իմ մայրիկը ծանոթացրեց ինձ աղջկա հետ: Նրա անունը Անիտա էր, արդեն մի քանի րոպեյից ես հասկացա, որ նա շատ ան խիղճ աղջիկ էր: Ես ունեի մի շնիկ, ես ծանոթացրեցի Անիտային նրա հետ, ես ասացի.

-Ես ձեզ կթողնեմ մի քանի րոպեյով:

Այդ պահին ես նկատեցի, որ նր աչքերը բառացի վառվում էին: Երբ ես գնացի նա սկսեց շատ վատ վարվել իմ շան հետ, ես մտա սենյան և տեսա, թե ինչ վատե է նա վարվում իմ շատ հետ: Ես ասացի.

-Կրծես, թե դու խիղճ չունես, որ այսպես վատ ես վարվում քո պես շնչող էակի հետ:

Նա ասաց.

-Այո, ես խիղճ չունեմ, իսկ ինչի՞ համար է պետք այդ խիղճը:

-Խիղճը շատ կարևոր հատկություն է մարդու մեջ, և եթե դու խիղճ չունես դու մարդ չես կարող համարվել:

Մայրենի. Օգնող կետեր. մայրենի առարկայի նախագծերը սեպտեմբերից դեկտեմբեր՝

 • Պատումիդ մեջ դիր «Մայրենի» բաժնիդ հղումը:

 • Աշնանային և ձմեռային ի՞նչ ստեղծագործական աշխատանքներ ունես, գրի՛ր վերնագրերը, դի՛ր հղումները:

Հրաշքի սպասումով, «Ինձ  համար ամենաթանկ բանը», Ոսկե աշուն, ԿԱԽԱՐԴԱԿԱՆ ԱՇՈՒՆԸ,

 • Տեղադրի՛ր «Ուսումնական աշուն 2021» նախագծիդ հղումը:
 • Սաhյանական (Համո Սահյան) նախագծերին քո մասնակցությունը:

 «Անտառում»  

 • Իսահակյանական (Ավ. Իսահակյան) նախագծերին քո մասնակցությունը:

Դեկտեմբերի 3, Նոյեմբերի 29, Նոյեմբերի 23, Նոյեմբերի 12-Նոյեմբերի 15, Նոյեմբերի 11

 • Մայրենիի ֆլեշմոբերին քո մասնակցությունը.նշիր՝ որ ամիսների ֆլեշմոբին ես մասնակցել:

Ես մասնակցել եմ բոլոր ամսվա ֆլեշմոբներին:

 • Առանձնացրո՛ւ սեպտեմբերից դեկտեմբերի այն նախագիծը (նախագծերը), որն ամենաշատն է քեզ դուր եկել:

Ինձ շատ են դուր եկել ստեղծագործական աշխատանքները:

Հոկտեմբերի 11

Հայոց լեզու 5 գրքից գրի՛ր  40, 41, 42, 43, 44 վարժությունները:

40. Ծաղիկը բացվեց ու ձգվեց դեպի արևը: – Հիմնական իմաստ

Հարսանիքի բոլոլ կենացները ծաղիկներին էին ուղղված – Նախադասությոան մեջ ծաղիկներ բառը օգտագործվում է հարսի և փեսայի իմաստով

Մեր ծնողներին ասում են, թե մենք իրենց կյանքի ծաղիկներն ենք – Ծնողների կյանքի շարունակությունն էն:

Շատ լավ գործ եք սկսել, սա դեռ ծաղիկն է, պտղատուները հետո եք տեսնելու – Այս նախադասության մեջ ասում են, որ գործը նր է սկսել, հետո մեծ հաջողություններն են լինելու:

Իր երկիրը հասնելուց էլ իշխանը չէր մոռանում այն ամրոցի ծաղիկ տիրուհուն:

41. Նախորդ վարժություններում գլուխ, ծաղիկ բառերը ինչո՞վ են նման:

Կա մարդու գլուխ, և ծաղկի գլուխ:

42. Մայրիկս մեր տան հացն ու ջուրն է։
Այսօր ես գնեցի տաք հաց։
Մի կտոր հացի համար աշխարհը շուռ կտան։
Այնքան խոսեց, նստածների հացը կտրեց։

43.

Ջուրը մեր կյանքն է։
Կյանքդ ջրի նման երկար լինի։
Ջրի նման ջինջ աչքեր։

44. 1-բուրմունքը
2-երեսը
3-շրջապատեց
4-հավաքել
5-հավաքել
6-ան հաճելի
7-պայծառ

Հոկտեմբերի 4 

Հայոց լեզու 5 գրքից գրի՛ր 33,34,36, 37,39 վարժությունները:

33. Մի բառով գրի՛ր:

Առարկա, որը վերիղ վար կախվելով՝, ծածկում փակում է որեվէ բան: Դա նաև բեմն է բաժանում հանդիսատեսից: Պատ.՝ Վարագույր

Միջատ, որը երկու թև ունի ու բարալիկ կճիռ, որով սնվում է: Իսկ սնվում է արյունուվ: Պատ.՝ Մոծակ

Արհեստավոր, որն զբաղվում է երեսը սափրելու, մազերը կտրելու, հարդարելու գործով: Պատ.՝ Վարսահարդար

Պղնձյա առարկա, որի մեջ, որի մեջ մետաղյա լեզվակ է կախված: Բարակ կամ կամ հաստ պարանով լեզվակը պատերին են խփում հնչեցնելու համար: Պատ.՝ Զանգակ

34. Ի՞նչ է նշանակում

Գիրք-Գիրքը տալիս է գիտելիք: Այն զարգացնում է մարդու մտածելակերպը:

Դիմակ-Բժշկական դիմակ, միանգամյա օգտագործման բժշկական պարագա, նաև կա դիմակ նախատեսված դիմակահանդեսի համար:

Դերասան-Դերասան, անձ, որը խաղում է դրամատիկական կամ կատակերգական ստեղծագործություններում:

Ընկույզ-Ընկույզ, որոշ բույսերի, առավելապես ծառերի կամ թփերի պտուղ՝ հիմնականում ուտելու համար:

Ժպիտ-Ժպիտ, դեմքի մկանների արտահայտիչ շարժում:

Երեխա-անչափահաս մարդիկ։

Հայոց լեզու 5″

 1. Տրված տառերը այբբենական կարգով դասավուրի՛ր: Ո՞ր տառերն են դուրս մնացաել:

Ճ, ջ, ժ, ն, յ, ռ, ր, ց, է, ղ, փ, բ, ս, մ, ո, կ, մ, թ, ծ, վ, գ, ե, ա, ն, ի, տ, հ, պ

Այբբուբենի կարգով՝ Ա, բ, գ, ե, է, թ, ժ, ի, ծ, կ, հ, ղ, ճ, մ, յ, ն, ո, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, փ,

Բաց թողնված տառերը՝ Զ, ը, խ, ձ, շ, չ, ց, ու, ք, և, օ, ֆ

2) Զննի՛ր ուղագրարական բառարանը և պարզի՛ր, թե բառերն ինչպե՞ս (ինչ կարգով) են դասավորված:

Պատասխան՝ Տառերը դասավորված են այբբենական կարգով:

3) Տրված բառերրը այբբենական կարգով դասավորիր:

Եղին, շյուղ, պատշպամբ, դարպաս, թակարդ, կաթսա, սրճեփ

դարպաս, եղին, թակարդ, կաթսա շյուղ, պատշպամբ, սրճեփ

4) Տրված բառերրը այբբենական կարգով դասավորիր:

Մթերք, մղկտալ, մողես, մխիթարել, մատյան, միլիոն, մրջյուն, մեղավոր

մատյան, մեղավոր, մթերք, միլիոն, մխիթարել, մղկտալ, մողես, մրջյուն