Առաջադրանքներ 3

1154. Այո

1155. Լուծում.՝ 5,2×4=20,8 + 4,8×3=14,4
Պատ.՝ 35,2

1156. ա) 0,376 > 0,3078
բ) 131,33 > 126
գ) -16,128 < -14
դ) -47,175 < -11,36
ե) 6,64815 < 6,9223
զ) 6 < 83

1157. ա) 6,4
բ) 76,0833
գ) 793,44
դ) 273,91
ե) -9,8
զ) 3077

1158. ա) 15,0586
բ) 0,4767
գ) 11,407
դ) -240,0398
ե) 12,1104
զ) 121,3212
է) 0,1944
ը) -35,65236
թ) -0,439

1159. 21+22=43

1160. 34, 68, 102, 136, 170 …

1161. 8

1162.
Կմեծանա 80%-ով

1163. ա) 7,344 կգ
բ) 13,045 կգ
գ) 1,6 կգ
դ) 415,023 կգ
ե) 1075,11 կգ
զ) 0,188 կգ

1164. 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9

1165. Ոչ

Առաջադրանքներ2

1148. ա) 11,2395
բ) 4,7223
գ) 0,4301
դ) 15520,452
ե) 0,3552
զ) 9,2276
է) 0,0001
ը) 193,08544

1149. Տասնորդական կոտորակները բազմապատկելու համար պետք է՝
բազմապատկել այդ կոտորակների բացարձակ արժեքները, ստացված արտադրյալից առաջ դտել պլյուս նշանը, եթե բազմապատկվող ունեն նույն նշանը, կամ դնել մինուս, եթե նշանները տարբերվում են:

1150. ա) 43,757
բ) 1,51
գ) 543,3
դ) 29,10
ե) 3,4
զ) 57,33
է) 94,32
ը) 1000
թ)7808

1151. Տասնորդական կոտորակները բազմապատկելու համար պետք է՝
բազմապատկել այդ կոտորակների բացարձակ արժեքները, ստացված արտադրյալից առաջ դնել մինուս:

1152. ա) 4,32
բ) 25
գ) 334,95
դ) 10,3
ե) 75,46
զ) 231,82
է) 1566,55
ը) 309,528
թ) 1708,64

1153. Այո

Տասնորդական կոտորակների գումարումը. առաջադրանքներ 1

1071. ա. 45,525
բ. 5,721
գ. 161,803
դ. 1119,6932
ե. 11,87
զ. 0,00217

1072. ա. -4,6
բ. -10,10
գ. -6,60
դ.-6,42
ե.-3,457
զ. -18,614

1073. (Պատասխանել մտքում)

1074. ա. 2,38
բ. 156,07
գ. 100,096
դ. 24,097
ե. 10,836
զ. 23,0001

1075. ա. z=0,635
բ. z=142,21
գ. z=37,0001
դ. z=5691,303