Առաջադրանքներ 2

597. այո
598. a x b = |c| = +c
600. 601,

ա) -1
բ) -12
գ) 9

-7 x +5 = -35 |-35| = 35 |-7| = 7 |+5| = 5
7×5=35

Օրինակ՝ -6 + (-8) = -14 |-14| = 14 – դրական թիվ

Լուծում՝ 60×20=1200 1200:100=12 60-12=48
Պատ.՝ 48 մանրակ

ա) s = 15.000.000
բ) s = 20.000.000

609. Պատ.՝ 8 ժամ

Առաջադրանքներ. Ամբողջ թվի բացարձակ արժեք

|-10|=10, |+1|=1, |-3|=3, |+12|=12, |0|=0, |-19|=19, |-100|=100

|+9|=9 9-ի հակդիրը = -9 |-9|=9

Այո, քանի որ բացարձակ արժեքների մեջ չեն կիրառվում – կամ + նշաններ:

ա) 10
բ) 15
գ) 2
դ) 54
ե) 58
զ) 180
է) 378
ը) 11
թ) 14

ա) 7 < 11
բ) 6 > 5
գ) 31 < 50
դ) 9 > 8
ե) 0 < 3
զ) 17 > 0

|0| : 5 +11 = 11
|-15| : 5 +11 = 14
|-45| : 5 +11 = 20
|10| : 5 + 11 = 13
|-30| : 5 +11 = 17

ա) |5| = 5
բ) |-1| = 1
գ) |0| = 0
դ) 2 x |2| = 4
ե) |3| – 1 = 2
զ) 3 + |3| = 6

|39| = 39, |29| = 29, |-18| = 18, |-17| = 17, |-5| = 5, |-4| = 4, |3| = 3, |0| = 0

Առաջադրանքներ. Հակադիր ամբողջ թվեր

ա) -(-35) = 35
բ) -(-81) = 81
գ) -(+44) = -44
դ) -(+125) = -125

ա) ճիշտ
բ) ճիշտ
գ) սխալ
դ) սխալ

ա) -(-8) + 3 = 11, 0 + 3 = 3, -69 + 3 = -66, -(-21) + 3 = 24
բ) -(-(-8)) – 4 = -12, 0 – 4 = -4, -(-69) – 4= 65, -(-21) – 4 = 17

A H, B F, C E

Ամենափոքր՝ -11
Ամենամեծ՝ +10

Լուծում՝ 50+3=53 3710:53=70 70×3=210
Պատ.՝ 210գ

Լուծում՝ Լաստ – 8 – 24 24:8=3կմ/ժ
Նավակ – 7կմ/ժ – 3կմ/ժ = 4կմ/ժ 24:4=6ժ

Պատ.՝ 6ժ

Առաջադրանքներ 1

ա) 8, 9, 10
բ) -1, 0, 1
գ) 0, 1, 2
դ) -3, -2, -1
ե) -6, -7, -8
զ) -101, -100, -99
է) -199, -200, -201
ը) -351, -352, -353

-3 – 6, 5, 3, 8, 7, 2, 4
-6 – 7, 8, 9, 10, 23, 18, 34
-7 – 0, -3, 45, -6, 35, -2, -1
0 – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2 – 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
10 – 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80
-5 – -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2
5 – 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40

11 > 0
-7 < 0

ամենափոքր միանիշ – 9
ամենափոքր երկնիշ -99
ամենափոքր եռանիշ -999

-25 > -29
-8972 < -8672
-16939 > 16937
-9869 > -9868

ա) 10
բ) 28
գ) 8
դ) 21
ե) 1
զ) 1/9

Պատ.՝ 137/18

Առաջադրանքներ 1

-14
+7
0
+24
-5

Ամբողջ թվեր – 5, -3, +5, +10, -2, 0, +4

ա) +10
բ)-3
գ)-7
դ)+8

ա) +4090
բ) +4807
գ) +5033
դ) -1620
ե) -5803
զ) -7822
է) -10400

Եկամուտների մատյանում գրված են կրպակի եկամուտները, և կորուստները: Կրպակի եկամուտը՝ 12.000դր, կրպակի կորուստը` 1500դր:

Այո: 1+1=2

Բրազիլիան խփել է 9 գնդակ, Գերմանիան խփել է 7 գնդակ, Ավստրիան բաց է թողել 6 գնդակ, իսկ Ուրուվայը բաց է թողել 10 գնդակ:

Լուծում՝ 11-2=9
Պատ.՝ 9-րդ հարկում

Լուծում՝ 3600:2=1800գ
Պատ.՝ 3600-ի 2:7-ը = 1800գ