Մաթեմատիկայի գիտելիքների ստուգում

  1. 2) 374333

2. 2) 124, 253, 254, 500

3. 1) կմեծանա 5 անգամ

4. 4) 4

5. 2) 25

6. 4) 8200

7. 2) 1/6

8. 3) 50

9. 3)9876

10. 3) 9

11. 4 , 9, 14, 19, 24, 29

12. 50×5=250 250-3000=2750 2750:10=275+25=300

13. 14+7=21սմ

14. 32:4=8 8×8=64

15. 8+4+3=15 15-7կանաչ=8

16. 3000-400=1600 1600:2=1300

17. 606:3=201, 202, 203

Երրորդ կանգառ

Իմ զանգվածը՝ 30կգ

Իմ զանգվածը ուսապարկով՝ 32կգ

Ուսապարկի զանգվածը՝ 2կգ

Իմ զանգվածը, արտահայտված գրամով՝ 30000գ

Իմ զանգվածը ուսապարկով, արտահայտված գրամով՝ 32000գ

Ուսապարկի զանգվածը, արտահայտված գրամով՝ 2000գ

Աշխատանքի տևողությունը՝ 2ր

1-ին և 2-րդ կանգառներ

1 – առաջադրանք

Պայտկերի անվանումը՝ ուղանկյուն

Լայնությունը՝ 14սմ

Երկարությունը՝ 21սմ

Պարագիծը՝ 70սմ

Պարագիծը արտահայտված մմներով՝ 700մմ

Մակերեսը՝ 294սմ (սմ2)

Աշխատանքի տևողությունը՝ 3ր

2 – րդ առաջադրանք

Գտեք պատկերի մակերեսը՝ 7×5+3×5=50

Աշխատանքի տևողությունը՝ 2ր