Կիսամյակյան հաշվետվություն. Պատմություն

Հայոց պատմություն։ Դաս և առաջադրանքեր
Հայոց պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ
Համաշխարհային պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ
Արտաշեսյան վերջին գահակալները
Հայոց պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ 1
Համաշխարհային պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ 2
Դաս 2
Հայոց պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ
Գրավոր աշխատանք
Համաշխարհային պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ
Հայաստանը`աշխարհակալ տերություն
Հին Հունաստան
Դաս և առաջադրանքներ 4
Դաս և առաջադրանքներ 3
Դաս և առաջադրանքներ 2
Դաս և առաջադրանքներ 1
Հայկազունի Երվանդունիների թագավորությունը
Գրավոր աշխատանք 2Հայոց պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ
Համաշխարհային պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ
Արտաշեսյան վերջին գահակալները
Հայոց պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ 1
Համաշխարհային պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ 2
Դաս 2
Հայոց պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ
Գրավոր աշխատանք
Համաշխարհային պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ
Հայաստանը`աշխարհակալ տերություն
Հին Հունաստան
Դաս և առաջադրանքներ 4
Դաս և առաջադրանքներ 3
Դաս և առաջադրանքներ 2
Դաս և առաջադրանքներ 1
Հայկազունի Երվանդունիների թագավորությունը
Գրավոր աշխատանք 2
Հայոց պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ
Համաշխարհային պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ
Արտաշեսյան վերջին գահակալները
Հայոց պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ 1
Համաշխարհային պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ 2
Դաս 2
Հայոց պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ
Գրավոր աշխատանք
Համաշխարհային պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ
Հայաստանը`աշխարհակալ տերություն
Հին Հունաստան
Դաս և առաջադրանքներ 4
Դաս և առաջադրանքներ 3
Դաս և առաջադրանքներ 2
Դաս և առաջադրանքներ 1
Հայկազունի Երվանդունիների թագավորությունը
Գրավոր աշխատանք 2
Հարցեր
Հարցեր
Գրավոր աշխատանք 2
Դաս 1
Հնդկաստան և Չինաստան
Վանի աշխարհակալ տերությունը
Գրավոր աշխատանք
Վանի համահայկական թագավորությունը
Դաս 1
Ուսումնական աշուն. Պատմություն
Հին Եգիպտոս
Նախնադարյան Հասարակության զարգացումը Հայաստանի տարածքում
Հին քարի դար

May 21-26

English in Mind, page 30, read the postcard and answer the questions


Page 33, vocabulary, months and seasons

Page 34, clothes

They were staying in a small hotel near the beach.
It’s got a swimming pool.
They were doing a shopping in the town.
She was having a breakfast.
The sun were shining.

Hi dear Paul, I’m in Greece, it’s wonderful here, we are staying in a glamping hotel, I really like this hotel, because Greece is the place where I can catch some peas and quiet. In general here I mostly try to relax, but right now I’m in the beach and sunbathe.

In Maldives
Drinking a coffee
My best friend
I enjoy all the holiday.
The mosquitos.

2. Do you like watching soap operas on TV?
3. My brother likes swimming in the sea.
4. Her cat doesn’t like drinking milk.

3/3

2. volleyball
3. rugby
4. football
5. basketball
6. cycle
7. gymnastics

6/6

2. My dad can stand on his head, but he cannot walk on his hands.
3. Tessa can play football, but she cannot rollerblade.
4. Kyle and Annie can sing, but they cannot dace.

2.
3. Living room
4. Table
5. Bat room
6.
7.
8.
9.

Page 32, special days

1-b
2-c
3-a

  1. Hogmanay
  2. Burns Night
  3. Highland games

24.05.23

Գրել տրված բառերի նույնարմատ հականիշները:


Անխռով-խռոված
երերուն-աներեր
երջանիկ-ապերջանիկ
ուժեղ-ուժասպառ
տարակուսելի-անտարակույս
կախյալ-անկախ
աղմկոտ-անաղմուկ
արատավոր-անարատ
զարդարուն-անզխրդար
բարձրաձայն-ցածրաձայն
քաղցրահամ-դառնահամ
ընչատեր-անտեր
շնորհալի-անշնորհ
երախտագետ-երախտամոռ
գիտուն-անգետ

Գոյական հոմանիշներ: Բառաշարքերում առանձնացնել հոմանիշ գոյականների հինգ զույգ:


1.Սարսափ, ծուղակ, պաղատանք, ընչազրկություն, գրավչանք, չքավորություն, թակարդ, երկյուղ, հրապուրանք, աղերսանք:

սրդողել վեմ

քնել – ննջել – մրափել – նիրհել
տգետ – բթամիտ
փոս – վիրապ – քրամատ
ողորմելի – տխմար
վախենալ – երկյուղել – զարհուրել


2. Հռչակ, առաջաբան, ավար, հարգանք, համբավ, թալան, երազանք, ներածություն, պատկառանք, տենչանք:

հռչակ-համբավ

առաջաբան-ներծություն

ավար-թալան

հարգխնք-պատկառանք

երազանք-տենչանք

3. Կազմել նախադասություններ՝ գործածելով եթե,
որպեսզի, որովհետև, սակայն, իսկ,
և շաղկապները։

Եթե ես գնամ զբոսնելու, կկանչեմ ընկերուհուս։

Ես չեմ խաղա այդ խաղը, որպեսզի չվնասվեմ։

Ես սովորում եմ, որպեսզի դառնամ կրթված մարդ։

Նա ուզում էր գար մեր տուն, սակայն մեզ հարմար չէր։

Ընկերուհիս ինձ հետ եկավ, իսկ քույրս ոչ։

Հայոց պատմություն։ Դաս և առաջադրանքեր

Ժամանակ անիշխանության

Հարցեր

• Անակ Պարթևը ինչու՞ էր եկել Հայաստան։

Նա եկել էր Խոսրով II-ին սպանելու նպատակով:

• Ներկայացրեք Խոսրով ll-ի սպանության հետ կապված դեպքերը։

Հայաստան գալուց և որդու՝ Գրիգորի ծնվելուց երեք տարի անց՝ նա սպանում Խոսրովին, իսկ Անակին իր զորավորների հետ սպանում է հայոց զորքը:

• Ի՞նչ կրոն էին ուզում հայերին պարտադրել պարսիկները։

Դա զրադաշտականությունն էր կամ՝ մազդեզականությունը:

Աղբյուրներ

Դասագիրք, էջ 126-127

https://online.fliphtml5.com/fumf/qovw/#p=127

Mind Mapping

Ողջույն, ես Մարիա Սահակյանն եմ, ճամբարի ընթացքում կներկայացնեմ <<mind mapping>> նախագիծը։ Դա դեռևս նոր ծրագիր է, որը իրենից ներկայացնում է բառարան, որը կարծես բառերի ցանց լինի։ Այդ բառարանի իմաստը այն է, որ բառերը կարծես աճում են բառերից և մի մաս են կազմում նախորդ բառից։ Նախածիընթացքում սովորելու ենք աշխատել <<Canva>> ծրարով, որի օնությամբ կպատրաստենք <<mind map>>-եր:

Մի օրինակ իմ պատրաստած <<mind map>>-ից:

Նպատակ՝ Սովորել աշխատել տարբեր ծրարերով, որոնք կօնեն պատրաստել <<mind map>>-եր:

Ընթացք՝ Ամառային ուսումնական ճամբար մայիսի 29ից հունիսի 9-ը:

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի սովորողներ՝ 6-րդ 7-րդ 8-րդ դասարանցիներ:

Արդյունքներ՝

21.05.2023

«Գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը» արտահայտությունը բոլորն են լսել, սակայն քչերը գիտեն, թե ով է այդ խոսքերի հեղինակը, և արդյո՞ք այն տեղին է օգտագործվում: Արտահայտության հեղինակը ռուս մեծ գրող և փիլիսոփա Ֆյոդոր Միխայլովիչ Դոստոևսկին է (1821-1881թթ.): Տալով տարբեր ձևակերպումներ իր օրագրերում, Դոստոևսկու այս հայտնի արտահայտությունը հանրությանը հայտնի է դարձել նրա հանրահայտ «Ապուշը» վեպի միջոցով : Վեպի 3-րդ մասի V գլխում այս խոսքերն արտասանում է 18-ամյա Իպպոլիտը։

Ահա՝ հատվածը.

«Ճի՞շտ է, իշխան, որ դուք մի անգամ ասել եք, թե աշխարհը կփրկի «գեղեցկությունը»: Պարոնա´յք, — բարձր գոչելով դիմեց նա բոլորին, — իշխանը պնդում է, որ գեղեցիկը կփրկի աշխարհը: Իսկ ես պնդում եմ, որ նա այդպիսի չարաճճի մտքեր է արտահայտում, որովհետև սիրահարված է:

Պարոնա´յք, իշխանը սիրահարված է. հենց որ նա մտավ, ես դրանում համոզվեցի: Մի ամաչեք, իշխա´ն, ես կսկսեմ Ձեզ խղճալ: Ո՞ր գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը: Ինձ այդ մասին Կոլյան է պատմել: Դուք մոլի քրիստոնյա ե՞ք: Կոլյան ասում է, որ դուք ինքներդ Ձեզ քրիստոնյա եք համարում: Իշխանը նրան ուշադիր տնտղեց և ոչինչ չպատասխանեց»:

Իրականում հեղինակը փորձել է ընթերցողի մտածողությունն ուղղել այլ հունով, քան արտահայտության բառացի այն նշանակությունը, որը, ցավոք, վերջին ժամանակներս է ձեռք բերել և ստացել լայն տարածում: Դոստոևսկին հեռու էր իրերի գեղագիտական գնահատումից և արժևորումից, նա խոսում էր հոգու գեղեցկության մասին, և դա համապատասխանում է վեպի հիմնական գաղափարախոսությանը և նպատակին՝ ստեղծել «դրական հիասքանչ կերպար»: Այդ պատճառով էլ հեղինակը իր սևագրերում իշխան Միշկինին կոչում էր «իշխան Քրիստոս»՝ այդպիսով իրեն հիշեցնելով, որ իշխան Միշկինի կերպարը պետք է առավելագույնս նման լինի Քրիստոսին՝ բարիությամբ, մարդասիրությամբ, հեզությամբ, էգոիզմի բացարձակ բացակայությամբ, կարեկցությամբ՝ դեպի մարդկային անհաջողություններն ու դժբախտությունները:

Ուստի «գեղեցկությունը», որի մասին Դոստոևսկին խոսում է, «դրական հիասքանչ մարդու» բոլոր բարոյական հատկանիշների միասնությունն է: Սա է համապատասխանում Դոստոևսկու հիմնական գաղափարներին: Նա գտնում էր, որ մարդիկ կարող են «հիասքանչ և երջանիկ լինել» ոչ միայն անդրշիրիմյան կյանքում, այլ նրանք կարող են այդպիսին լինել նաև «առանց կորցնելու երկրի վրա ապրելու իրենց հնարավորությունը»: Դրա համար նրանք պետք է հասկանան, որ «Չարը չի կարող լինել մարդկանց բնական վիճակը», և որ յուրաքանչյուրը կարող է ազատվել դրանից:

Եվ միայն այն ժամանակ, երբ մարդիկ կսկսեն առաջնորդվել այն ամեն լավով, որ «կա իրենց հոգում, հիշողության մեջ և ձգտումներում» (Բարի-ով), նրանք «իրականում կլինեն գեղեցիկ» և հիասքանչ, և աշխարհը կփրկվի «գեղեցկությամբ», այսինքն՝ այն ամեն բարով, որ կա մարդկանց մեջ: Բնական է, որ դա միանգամից չի լինի… «անհրաժեշտ է հոգևոր աշխատանք, փորձություններ և անգամ տանջանքներ», որոնցից հետո մարդը կհեռանա «Չարուց», և կդիմի «Բարուն», կգնահատի այն:

Այս մասին խոսվում է վեպի տարբեր հատվածներում: Ահա ևս մեկ հատված 1-ին մասի VII գլխից. «Գեներալի կինը մի պահ լուռ և քամահրանքի որոշակի արտահայտությամբ նայում էր Նաստասյա Ֆիլիպպովնայի դիմանկարին, որը նա պահում էր իր՝ առաջ մեկնած ձեռքում` խիստ արտահայտիչ կերպով այն հեռացնելով իր աչքերից: — Այո, գեղեցիկ է, — խոսեց նա վերջապես, նույնիսկ առավել քան: Ես միայն երկու անգամ եմ նրան տեսել, և միայն հեռվից: Այսպես ուրեմն, դուք այսպիսի գեղեցկությունը գնահատու՞մ եք, — հանկարծ նա դիմեց իշխանին: — Այո´… Այդպիսին… — պատասխանեց իշխանը որոշակի ճիգով: — Այսինքն հենց այսպիսի՞: — Հենց այդպիսի: — Ինչու՞: — Այս դեմքի վրա տանջանքն է շատ – խոսեց իշխանը ակամա, կարծես ինքն իր հետ էր խոսում և ոչ թե հարցին էր պատասխանում: — Դուք գուցե հիմարություն ասացիք,- ինքն իրեն որոշեց գեներալի կինը և գոռոզ շարժումով նկարը նետեց իրենից հեռու` սեղանի վրա:

Դոստոևսկու գաղափարները բարու և «բարոյական օրենքի» մասին համընկնում են գերմանացի փիլիսոփա Էմանուել Կանտի գաղափարախոսության հետ. «Երկու բան հոգիս լցնում են ամեն անգամ մի նոր ու ավելի ուժեղ պատկառանքով, երբ ես մտածում եմ դրանց մասին… աստղազարդ երկինքը ինձ վրա և բարոյական օրենքն իմ մեջ»…։

«Աշխարհը կփրկի գեղեցիկը, միայն թե այն բարի լինի»: . Կարևորն այն է, որ Դոստոևսկու այս հանրահայտ արտահայտությունն էլ յուրօրինակ մարգարեություն է յուրաքանչյուրիս համար…

Փրկենք մեր աշխարհը մեր գեղեցկությամբ…

Հարցեր և առաջադրանքեր։

1.«Փրկենք մեր աշխարհը մեր գեղեցկությամբ» վերնագրով գրիր քո պատմությունը։

Գեղեցկությունը կարող է փրկել աշխերհը, երբ մենք մեր ձեռքերի շնորհքն ու ուժը փոխանցենք աշխարհին, սակայն մարդիկ միլլիադավոր պլաստիկ, և աղբ են թափում, և իմանալով խնդրի ամենայն լրջությունը շարունակում են աղտոտել մեր շրջապատը, մենք պետք է միանանք և չաղտոտենք մեր մոլորակը:

2.Գրիր տասը հոմանիշ զույգ գեղեցիկն ու բարին բնորոշող։

Սիրուն-չքնաղ
գեղանի-գեղեցկուհի
սիրունիկ-գողտրիկ
աղվոր-աղվորերես
խորոտ-խորոտատես
թառլան-արմաղան
ռինտ-ռնդիկ
շարմաղ-շարմաղերես
շարի-շետ
պիպիշ-պուպուշ


Բարեհոգի-բարեմիտ
բարեսիր- մեղմասիրտ
փափկասիրտ-անչար
գթոտ-ողորմած
գթասիրտ-գթասեր
ազնիվ-առաքինի
պարկեշտ-անհիշաչար
ներողամիտ-լավ
անմեղ-կամեցող
սրտով-բարեսիրտ

3. Ովքե՞ր են ամենաբարի գրողները քո պատկերացմամբ։ Հիմնավորի՜ր։

Ինձ համար դա բոլորիս փոքրուց հայտնի Հովհաննես Թումանյանն է, նա գրում է մանուկների համար շատ հեքիաթներ, իսկ ինձ համար մանկական հեքիաթները ամենաբարին են, և երևի Համո Սահյանը, նա էլ է գրել շատ բարի պատմվածքներ:

19.05.23

1.Տրված մակբայները (մակբայն՝ իբրև խոսքի մաս, բնութագրվում է նրանով, որ ցույց է տալիս գործողության հատկանիշ և հատկանիշի հատկանիշ) գրեցեք համապատասխան տեղերում:

Այժմ, վաղուց, մշտապես, այլևս, ժամանակով, տարիներ ի վեր, այսուհետև, արդեն, վերջապես, ցմահ:

Վաղուց Արևելքի մի հրաշագեղ աշխարհում արդարամիտ ու խելացի մի թագավոր է լինում: Մի օր կանչում է իր որդիներին ու ասում.
— Սիրելի որդիներ, ձեր հայրն արդեն ծերացել է ու այլևս  չի կարող երկիրը կառավարել: Ես մշտապես իջած կլինեի իմ գահից, եթե տարիներ ի վեր կատարված տեսնեի այն միտքը, որ այժմ հուզել է իմ հոգին: Եվ այսուհետև ձեզնից ով որ լուծի իմ այդ միտքը , նա վերջապես կստանա իմ թագը և կկառավարի իմ ժողովրդին:

 2. Որևէ, ինչ-ինչ, ոչ մի, այլևայլ, յուրաքանչյուր, ամբողջ, բոլոր բառերի հետ եզակի կամ հոգնակի թվով գոյականներ գործածիր:

Որևէ բան փոխվե՞լ է:
Ինչ-ինչ պատճառներով հարկ եղավ հետաձգել այդ միջոցառումը:
Ոչ մի հետաքրքիր բան:
Այլևս այսպիսի տարօրինակ ուտելիք չեմ ուտելու:
Յուրաքանչյուր մարդ պետք է հարգի դիմացինին:
Ամբողջ ամառ նստած էր տանը:
Բոլորը պետք է լինեն երջանիկ:


3. Արկղ-արկղեր
ժամացույց-ժամացույցեր
հանդապահ-հանդապահեր
ծրագիր-ծրագրեր
երեխա-երեխաներ
տիկին-տիկնայք
թռչուն-թռչուններ
վագր-վագրեր
մեծատուն-մեծատներ
հացատուն-հացատներ
տղամարդտղամարդիկ
գառ-գառներ
գրագիր-գրագրեր
նուռ-նռեր
ականակիր-ականակրեր
հանքափոր-հանքափորեր
նավթահոր-նավթահորեր
օրագիր-օրագրեր
մատենագիր-մատենագրեր
դեղատուփ-դեղատուփեր
խմբերգ-խմբերգեր
գրաշար-գրաշարեր
դիմագիծ-դիմագծեր գոյականների հոգնակին կազմիր:

Կազմի՛ր նախադասություններ կամ գրի՛ր պատմություն՝ գործածելով տրված բառեը։

Ամառ, ճրագալույս, դրական, լուսավառ, կակաչներ, բոսոր, լազուր, պատշգամբ, մշուշ, կամուրջ։

Ամառ էր, պատշգամբում նստած գիրք էի կարդում, հանկարծ նկատեցի մի լազուր լույսի մի կտոր, ես համարձակվեցի և դիպչեցի այդ լույսին, հանկարծ ես նկատեցի, որ իմ պատշգամբում ծաղկել է մի շքեղ այգի, կարծես բոլոր ծաղիկների տեսակները ծաղկել էին այնտեղ, կակաչներ, վարդեր, արևածաղիկներ: Դա անհնար էր, այդ օրվանից այդ պատշգանբը դարձավ իմ գաղտնի տեղը, որտեղ ես գնում էի և ստանում մի շատ հետաքրքիր էներգիա, մի շատ դրական էներգիա, որը ինձ օգնում էր հանգստանալ, և երբ փակում էի աչքերս սուզվում էի մի այնպիսի մշուշի մեջ, որը այնքան խորհրդավոր էր, որ մեկ-մեկ դրանից անգա, լարվում էի:

16.05.23

Վահան Թոթովենց, Ներման աղոթքը

Երբ դեռ մանուկ էի՝ շատ եկեղեցասեր ու ջերմեռանդ էի։ Իմ քրիստոնյա և աստվածավախ մայրս այնպես դաստիարակած էր։

Գիշեր ու ցերեկ զրուցած էր ինձ՝ կապույտը ցուցնելով։

— Վերը, ամպերու ետին, ճիշտ աստղերուն քովիկը, Աստված կա, որ մեզ կը դիտե, ինչ որ ընենք և զրուցենք՝ կը տեսնե և կը լսե. ա՜յ, վերն է, վերը… Ղուրպան ըլլիմ զորությանը,— և կը խաչակնքեր, որուն կը հետևեի։

Կազդեին ինձ մորս ըսածները, որովհետև անկեղծ մայրիկ էր։ Թեև չէի տեսներ այդ Աստվածը, բայց չէի ալ հարցներ. «Ապա ո՞ւր է, մայրի՛կ, չեմ տեսներ», որովհետև կապույտին մեջ վեհություն մը կար, աստղերը այնպիսի հանդիսավորություն մ՚ունեին, որ կը զգայի թե բան մը կար, քաղցր սարսուռ մը կը բռներ կը կենար, հոգիս կը թռչեր, կը թռչեր…

Ամեն առավոտ մութն ու լուսուն մայրիկիս հետ ժամ կերթայի, որ ատեն միայն ժամկոչը կըլլար հոն։ Մայրս վերնատունը չէր երթար, ձեռքս բռնած կուգար դասը և Մայրիկ Աստվածածնա պատկերին առջև կաղոթեր։ Մոմը, որ կը պլպլար այդ յուղոտ և դժգույն պատկերին առջև՝ երերուն ստվեր մը կը ձգեր շուրջը․ թախծություն էր ու քաղցրություն…

Մայրս կաղոթեր և ներողություն կաղերսեր անաստված հորս համար։Հայրս 30 տարիե ի վեր պատարագի ձայն չէր լսած։ Ես կամաց-կամաց կը բարձրանայի և կեդրոնի մոմն ալ կը կպցնեի։

— Մայրի՛կ, մայրի՜կ, վեր եկուր։

— Սո՜ւս, սուս, վա՛ր իջիր։

Ես կիջնայի վար։ Մայրս արտորանոք վերնատուն կերթար, որպեսզի տերտերը չտեսներ, թե ինք դասն էր եկեր։ Երբ տուն երթալե ետք պատճառը կը հարցնեի տաճարը չելլելուն՝ ըսավ.

— Գառնուկս, կնիկներուն համար մեղք է խորան ելլելը։

Չէի հասկնար հիմիկվան պես Եվայի պատմության նշանակությունը։

Ճրագալույծ գիշեր մը զիս բարձրացուցին վերնատուն։ Այդ սրբազան լռության և մութին մեջ մենակ ես էի, որ վերնատունը կանգնած, սպիտակ շապիկ հագած, դալկահար մոմ մը կը բռնեի ձեռքիս մեջ։

— Քրիստոս հարյավ ի մեռելոց…— իմ երգս բոլորը ծունկի բերել տվավ։

Վերջեն լսեցի, որ մայրս կարտասվե եղեր, իհարկե հորս համար, որ իր ամենապզտիկ մանկան երգը չէր լսած։

Անգամ մը գյուղեն մեկ քանի հատ խնձոր բերած էին, խոշոր և կաս-կարմիր։ Երբ մեր թևերուն վրա կը փայլեցնեինք, պատկերնիս մեջը կերևնար։ Մայրս հյուրերու համար պահած էր այդ մեկ քանի խնձորները։

Ես գողցա երկու հատը և տարի մեր դրացի փոքրիկ Զարուին տալու։ Զարուն երկար, խարտյաշ մազերով, կապույտ աչքերով, կարմիր շրթունքներով և այտերով աղջիկ մըն էր։

Ես տղոց հետ չէի ուզեր խաղալ, միշտ Զարուն էր իմ խաղակիցը։ Զարուի ծնողները մեկ-երկու օրեն Պոլիս պիտի երթային, տանելով իրենց հետ Զարուն ալ։

Տրտում, շատ տրտում էի․․․

Ուզեցի Զարուին վերջին շնորհք մը ընել և գողացա այդ խնձորները։Բռնեցի Զարուին, քաշեցի, բերի մեր պարտեզը, տարի վարդի թուփերուն ետին, գլտորելով եկավ ետևես, երնջի այդ աղվորիկ, լեզու չունեցող ձագը։ Նստեցուցի խոտերուն վրա, գրպանես հանեցի երկու խնձորները և ցուցուցի իրեն։

Ցատկեց և ուզեց խլել ձեռքես։

Անմիջապես մեկը գրպանս դրի և մյուսը մոտեցուցի շրթունքներուն։

Զարուն խածնելու եղավ թե չէ՝ ես համբուրեցի զինքը։ Ձեռքես չհանեցի խնձորը, ամեն մեկ խածին համբուրեցի Զարուն։ Երբ հատնելու եղավ՝ իր քնքուշ թևը երկարեց վզիս, մյուս ձեռքով ալ կամացուկ մեկալ խնձորը հանեց գրպանես։ Ես չգիտնալու տվի։ Թողուց, որ համբուրեմ այտերը, աչքերը, մազերը… խարտյաշ մազերը։

Խնձորը առնելեն ետք… փախավ…

Ներս գացի։ Մայրս խոժոռ դեմքով մոտեցավ ինձ.

— Ա՛չքդ նայիմ,— ըսավ։

Մայրս կրնար աչքերնես մեր հանցանքը գիտնալ։ Այն տարիքին կը զարմանայի, թե ինչպես մայրս կրնար մեր մեղքերը գուշակել՝ միայն աչքերնուս մեջ նայելով։ Հիմա կը հասկնամ թե՝ երբ հանցանք ունենայինք, աչքերնիս չէինք բանար․ ա՛յդ էր մորս մոգական արվեստին գաղտնիքը։

Չբացի աչքերս ոչ թե խնձորի գողության համար, այլ Զարուն համբուրելուս վախեն։

— Եկո՛ւր ինձ հետ աղոթե, որ Աստված ներե մեղքդ,— հարեց մայրս։

Գացինք պատշգամբը աղոթելու։ Խաչ հանեցի և մտքիս մեջ աղոթեցի.

«Աստված պապա, ոտքդ պագնիմ, մի՛ թողուր, որ Զարուն Պոլիս երթա, ճամբան գայլերը կը փախցնեն զինքը, կամ ծովը կիյնա, Աստվա՛ծ, ի՛նչ կըլլա, Զարուն հոս պահես»։

Սկսա լալ, հեկեկալով լալ…

Մայրս կիսատ ձգեց, առավ զիս իր տաքուկ գրկին մեջ.

— Մի՛ լար, գառնուկս, մի՛ լար,— ըսավ,— Աստված կը ներե գողությունդ։

Առաջադրանքներ:


1. Անծանոթ բառերը դուրս գրի՛ր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

ջերմեռանդ – բխրեպաշտ, եռանդուն

քովիկը – գլուխ

երերուն – շարժուն, անհաստատ, անկայուն


2. Ինչպիսի՞ն է հերոսի վերաբերմունքը իր մոր նկատմամբ:

Նա շատ սիրում է ու հարգում, նա սրտանց հավատում է նրան ու հավատում է իր մայրը։


3.Վերնագրի՛ր հատվածները:

Մոր հավատքը, խաբեությունգողություն, առաջին սերը, ստիպված աղոթք


4.Դո՛ւրս գրիր Զարուին նկարագրող տողերը:

Զարուն երկար, խարտյաշ մազերով, կապույտ աչքերով, կարմիր շրթունքներով և այտերով աղջիկ մըն էր։