Հայոց պատմություն։ Դաս և առաջադրանքեր

Ժամանակ անիշխանության

Հարցեր

• Անակ Պարթևը ինչու՞ էր եկել Հայաստան։

Նա եկել էր Խոսրով II-ին սպանելու նպատակով:

• Ներկայացրեք Խոսրով ll-ի սպանության հետ կապված դեպքերը։

Հայաստան գալուց և որդու՝ Գրիգորի ծնվելուց երեք տարի անց՝ նա սպանում Խոսրովին, իսկ Անակին իր զորավորների հետ սպանում է հայոց զորքը:

• Ի՞նչ կրոն էին ուզում հայերին պարտադրել պարսիկները։

Դա զրադաշտականությունն էր կամ՝ մազդեզականությունը:

Աղբյուրներ

Դասագիրք, էջ 126-127

https://online.fliphtml5.com/fumf/qovw/#p=127

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s