Առաջադրանքներ2

1148. ա) 11,2395
բ) 4,7223
գ) 0,4301
դ) 15520,452
ե) 0,3552
զ) 9,2276
է) 0,0001
ը) 193,08544

1149. Տասնորդական կոտորակները բազմապատկելու համար պետք է՝
բազմապատկել այդ կոտորակների բացարձակ արժեքները, ստացված արտադրյալից առաջ դտել պլյուս նշանը, եթե բազմապատկվող ունեն նույն նշանը, կամ դնել մինուս, եթե նշանները տարբերվում են:

1150. ա) 43,757
բ) 1,51
գ) 543,3
դ) 29,10
ե) 3,4
զ) 57,33
է) 94,32
ը) 1000
թ)7808

1151. Տասնորդական կոտորակները բազմապատկելու համար պետք է՝
բազմապատկել այդ կոտորակների բացարձակ արժեքները, ստացված արտադրյալից առաջ դնել մինուս:

1152. ա) 4,32
բ) 25
գ) 334,95
դ) 10,3
ե) 75,46
զ) 231,82
է) 1566,55
ը) 309,528
թ) 1708,64

1153. Այո

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s