21.04.23

Ընդգծված բառակապակցությունները արտահայտիր մեկ բառով:

Բարկությունից կամաց-կամաց գունատվում էն:
Տերևներն արդեն դեղինել էին:
Հայացքն ավելի ջերմացել էր:
Մի քիչ էլ առաջացավ ու կանգնեց:
Ուշացավ, հյուրերն արդեն գնացել են:
Նրա այդ շարժումից թագավորը նորից քարացավ:

Առածներում կետերը փոխարինիր փակագծերում տրված բառերի համապատասխան ձևերով:

Ջուրը մտնելիս (մտնել) պիտի բոբիկանա:
Ջուրն ընկնողը (ընկնել) անձրևից չի վախենա:
Պարի մեջ մտնողը (մտնել) պիտի շորորա:
Ծովն անցնողն (անցնել) առվում չի խեղդվի:
Բոլորը նրան մոռացել էին, դուռը բացողը (բացել) չկար:
Գայլից վախեցողը (վախենալ) անտառ չի գնա:

Կետերի փոխարեն գրիր տրված բայերի համապատասխան ձևերը:

Խորամանկ, սոված, տաշած, ընկած, բերած, կտրած, չտեսած:

Կուշտը սովածի համար մանր է բրդում:
Քամու բերածը քամին կտանի:
Խորամանկ աղվեսը զույգ ոտքով է թակարդն ընկնում:
Ջուրը չտեսած չեն բոբիկանա:
Թրի կտրածը կլավանա, լեզվի կտրածը չի լավանա:
Տաշած քարը գետնին չի մնա:
Ընկածին չեն խփում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s