Համաշխարհային պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ

ԱՐԽԱԻԿ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԻ ՀՈՒՆԱՍՏԱՆՀարցեր
• Ի՞նչ է պոլիսը։ Ինչպե՞ս են ձևավորվել հունական պոլիսները

Պոլիս նշանակում է՝ ինքնիշխան քաղաքպետություններ: Պոլիսը ձևավորվեց միևնույն երկրամասի ցեղերի միավորման շնորհիվ: Պատժառը համատեղ պաշտպանության ու կառավարման անհրաժեշտությունն էր: Միավորման հիմք դարձան ընդհանուր բարբառը, սովորույթների ու նախնիներիմ պաշտամունքը:

• Ի՞նչ է օլիգարխիան։

Բոլոր կարևոր որոշումները ընդունում էին էվպատրիդների խորհուրդը, նրանց էր պատկանում կառավարությունը և դատարանը, և կառավարման այս եղանայը կոչվում էր օլիգարխիա:

• Նշեք հունական մեծ գաղութացման պատճառները։

Մեծ գաղութացման հիմնական պատճառը՝ դա պոլիսնորի ներսում էվպատրիդների, իսկ հետո տիրանների դեմ պայքարն էր: Պարտված կողմըլքում էր հայրենիքը և օտար ափերում հիմնում նոր բնակավայր՝ գաղութ

Աղբյուրներ
Համաշխարհային պատմության դասագիրք, էջ 67-71

Տեսաֆիլմ

Արխաիկ դարաշրջանի Հունաստանը

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s