Հին Հունաստան

Հարցեր

  • Հունական ի՞նչ ցեղախմբեր կարող եք նշել։

    Աքայացիներ, դոյրեացիներ, արխայկցիներ, հոնիացիներ
  • Հունական ո՞ր ցեղերը ներթափանցեցին Կրետե Ք.ա. Xll դ. կեսերին։

    Ք.ա XII դարի երկրորդ կեսին Կրետե ներթափանցեցին դորիացիները:
  • Ի՞նչ հետևանքներ ունեցավ դորիացիների ներթափանցումը Կրետե և Հունաստան։

    Ունեցավ ավերիչ հետևանքներ և Կրետեն վերացավ պատմության ասպարեզից:

Աղբյուրներ
Դասագիրք, էջ 61-65
 https://online.fliphtml5.com/fumf/yutx/#p=62

մուլտֆիլմ
 https://youtu.be/QxFSJTN-CKw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s