Բառերի հետ գործողություններ

տակ-վտակ
ալ-գալ
տես-չտես
ութ-թութ
գետ-տգետ
շուն-աշուն
բու-բութ
ութ-մութ
արև-բարև
ոuիժ-կուժ
միս-ամիս
մուր-մուրճ
գիր-գիրք
կար-նկար

Տառը փոխելով

լույս-հույս
թուր-սուր
վեր-վեհ
թութ-թուզ
նազ-մազ
վար-վատ
լույս-բույս
պատ-մատ
վազել-գազել
մարդ-բարդ
կար-կաթ
կար-քար
լար-պար


Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s