ՀԱՅՈՑ ՎԻՇՏԸ

Հայոց վիշտը`
Անհուն մի ծով,
Խավար մի ծով ահագին,
Էն սև ծովում տառապելով,
Լող է տալիս իմ հոգին:

Մերթ զայրացկոտ ծառս է լինում
Մինչև երկինք կապուտակ,
Ու մերթ հոգնած սուզվում, իջնում
Դեպի խորքերն անհատակ։

Ոչ հատակն է գտնում անվերջ

Ու ոչ հասնում երկնքին…
Հայոց վշտի մեծ ծովի մեջ
Տառապում է իմ հոգին:

1902

1.Փորձի՜ր բանաստեղծությունը սովորել բերանացի։

2.Ներկայացրու բանաստեղծության բովանադակությունը։

Այս բանաստեղծությունը նկարագրում է հայոց վիշտը,հայ ազգի տառապանքը, որ չկա վորջ այդ տառապանքներին և, որ հնարավոր չի հաշվել այդ դժբախտ օրերը, և տարիները:

3.Դուրս գրիր փոխաբերական իմաստները։

Լող է տալիս իմ հոգին

Դեպի խորքերն անհատակ

Տառապում է իմ հոգին

Ոչ հատակն է գտնում անվերջ

Գործնական հայոց լեզու։

. Բառերը բաժանի՛ր երկու խմբի:


Իրիկուն, լուսաբաց, երեկո, արշալույս, իրիկնաժամ, մթնշաղ, լուսադեմ, լուսածագ, արևածագ, իրիկնամուտ, վերջալույս, արևամուտ, առավոտ:

1-իրիկուն, երեկո, իրիկնաժամ, մթնշաղ, իրիկնամուտ, վերջալույս

2-լուսաբաց, արշալույս, լուսադեմ, լուսածագ, արևածագ, առավոտ, արևամուտ

. Նշված բառերից երեքում «ուկ» մասնիկը փոքրացնող-փաղաքշական իմաստ չի արտահայտում: Նշի՛ր այդ բառերը:

Գառնուկ, մտրուկ, մարդուկ, ճնճղուկ, հորինուկ, մանչուկ, մժղուկ, շիկամուկ:

. Բառաշարքերում ընդգծիր 5 ածական:

1.Անգղ, ցածր, վատ, ավարտ, ծանր, ավազան, մանուշակագույն, գրտնակ, գոտի, ագահ:

2.Առասպել, կաղ, ամայի, գորգ, ամբոխ, աշխույժ, անիվ, մեծագույն, աղմկոտ, գետին:

. Բառաշարքում առանձնացրու իրանիշ և անձնանիշ գոյականները:


Ախոյան, բազե, բժիշկ, աղախին, արշավ, չմշկորդ, դյուցազն, ականջ, կայսր, աքաղաղ, դաստակ, ժառանգորդ, մարտիկ:

իրանիշ-բազե, արշավ, ականջ, աքաղաղ, դաստակ

անձնանիշ-ախոյան, աղախին, չմշկորդ, դյուցազն, կայսր, ժառանգող, մարտիկ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s