Դաս և առաջադրանքներ

Փետրվարի 13-17

Դաս 1. Հայաստանը Աքեմենյան տերության կազմում

  • Ո՞վ էր Դարեհ I-ը, ինչու՞ Հայաստանը սկզբում չճանաչեց նրա գերիշխանությունը։
  • Աքեմենյան Իրանում սկսեցին գահակալման կռիվներ, որի հետևանքում գահ բարձրացավ Դարեհ I-ը Ք. ա. 522 թվականին, նա շատ հզոր արքա էր, ունեցել էր շատ արշավանքներ հարևան երկրների դեմ, և շատ դեպքերում հաղթել, իսկ ինչու Հայաստանը սկզբում չճանաչեց նրա գերիշխանությունը գրքում գրված չեր։
  • Ի՞նչ գիտեք Աքեմենյան տերության 13-րդ սատրապության մասին։

Ք. ա. 520 թվականին Աքեմենյան տերությունը բաժանվեց քսան սատրապությունների, Հայաստանը 13-րդն էր:

  • Ո՞վ էր Երվանդ III-ը։

Դարեհ III-ի գահակալումից հետո, Հայաստանի սատրապ է դառնում Երվանդ III-ը, և նրան էր վիճակված վերականգնել հայաստանի անկախությունը:

աղբյուրներ
Հայոց պատմության դասագիրք, էջ 64-67
 https://online.fliphtml5.com/fumf/qovw/#p=65
տեսաֆիլմ
 https://youtu.be/9OtGtDrr-UM

Դաս 2. ՀԻՆ ԱՐևԵԼՔԻ ԿՐՈՆՆԵՐԸ

  • Ներկայացրե՛ք, թե ինչպես է առաջացել բազմաստվածությունը։

Կրոնական ավատալիքների ձևավորման շրջանում տոմն ուներ իր ովանավոր աստվածն կամ ոգին: Մարդիկ նրամիջոցով էին հաղորդակցվում գերբնական ուժերի հետ: Ոգին էր մարդկանց պաշտպանում դժբախտությունին և տալիս բարօրություն: Երբ ամայնքներն ու ցեղերը միավորվեցին, ծտեղծվեց պետություն, մարդիկ համայնքային աստվածներին սկսեցին օծել որևէ բնագավառի հովանավորի դերով: Եվ բնակչությունը սկսեց երկրպաել տարբեր աստվածների:

  • Ի՞նչ է դիցարանը։

Դիցարանը աստվածների աստիճանագարգված համախմբումն էր:
Այն ստեղծվում էր իշխող արքաներից առաջինը, որպեսզի ամրապնդվի իշխող ցեղի, քաղաքի իշխանույունը:
Երբ պետության մայրաքաղաքը փոխվում էր, երբեմն փոխվում էր նաև լխավոր աստվածը:

  • Ըստ Ձեզ` դիցարանում ինչու՞ էր հարկավոր ունենալ գլխավոր աստված։

    Գլխավոր աստվածը կարծես մնացած աստվածների մեծ իշխողն էր, նրանից էին առաջանում աստվածների մյուս ճյուղերը, բայց լխավոր աստվածը կարևոր էր այնքանով, որ նրան էին հավատում և ավելի էին կարևորում քան մնացած աստվածներին:

Աղբյուրներ

Համաշխարհային պատմության դասագիրք,  էջ 45-47
 https://online.fliphtml5.com/fumf/yutx/#p=46
տեսաֆիլմ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s