Ամփոփիչ աշխատանք

 1. Ո՞ր դեպքում է կատարվում մեխանիկական աշխատանք:

Երբ կատարած աշխատանքը բերում է արդյունք, այսինքն մարմինը տեղաշարժվում է:

 1. Ինչի՞ց է կախված մեխանիկական աշխատանքի մեծությունը:

Անցած ճանապարհից և գործադրած ուժից:

 1. Լրացրու բաց թողնված բառը

  Երկրի վրա կյանքը պայմանավորված է Արեգակից ստացվող ճառագայթային էներգիայով:
 1. Էներգիայի ի՞նչ տեսակներ են ձեզ հայտնի:

Ջերմային էներգիաԷլեկտրական էներգիաՄիջուկային էներգիա Քիմիական էներգիաՃառագայթային էներգիա:

 1. Ի՞նչպես են կենդաները և բույսերը ստանում օրգանական նյութեր:

Կենդանիները և մարդիկ հիմնականում իրենց էներգիան ստանում են ուտելիքի և քնի շնորհիվ:

 1. Ի՞նչ է բնութագրում ջերմաստիճանը։

Առօրյա կյանքում տարբեր մարմինների ջերմային վիճակը բնութագրելու համար մենք օգտվում ենք տաք, սառը հասկացություններից:

 1. Ե՞րբ են մարմինները ջերմային հավասարակշռության վիճակում։

Երբ սառը և տաք մարմինները միյանց հպվում են:

 1. Ջերմաչափների ի՞նչ տեսակներ գիտեք։

Հեղոկային, էլեկտրոնային, մեխանիկական, օպտիկական, գազային:

 1. Ի՞նչպես պետք է օգտվել բժշկական ջերմաչափից։

Սնդիկային ջերմաչափերը օգտագործելուց առաջ պետք է լավ թափահարել, այնուհետեև տեղադրել թևատակում և անշարժ սպասել 5 րոպե, իսկ էլեկտրոնային ջերմաչափերը անհրաժեշտ է սկզբում միացնել և նույնպես տեղադրել թևատակում, և սպասել ձայնային ազդանշանին, և տեսնել ջերմատտիճանը:

 1. Ի՞նչ ջերմային երևույթներ գիտեք:

Հալումն ու պնդացումը, գոլորշացումը, խտացումը, եռումը, ջերմային ընդարձակումը:

 1. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում հալում և պնդացում:

Երբ մարմինը բինդ վիճակից անցնում է հեղուկ վիճակի՝ կոչվում է հալում, իսկ հակառակը՝ դա պնդացումն է:

 1. Ո՞ր մեծությունն է կոչվում եռման ջերմաստիճան :

Այն մեծությունը, որի ներքո մարմինը սկսում է եռալ:

 1. Ո՞ր երույթներն են կոչվում գոլորշացում և խտացում:

Նյութի անցումը հեղուկ վիճակից գազայինի՝ կոչվում է գոլորշացում, հակառակ երևույթը՝ խտացում:

 1. Ի՞նչ է մարմնի կշիռը:

Ուժը, որով մարմինը Երկրի ձգողության հետևանքով ազդում է անշարժ հորիզոնական հենարանի կամ ուղղաձիգ կախոցի վրա, կոչվում է մարմնի կշիռ։

 1. Ո՞ր երևույթն են անվանում տիեզերական ձգողությունը:

Այն ուժը, որի շնորիվ մոլորակները պտտվում են արեգակի շուրոջը` կոչվում է տիեզերական ձգողություն:

 1. Ո՞ր ուժն է կոչվում ծանրության ուժ:

Այն ուժը, որով երկիրը դեպի իրեն է ձգում որևէ մարմին կոչվում է` ծանրության ուժ:

 1. Ի՞նչ է մեխանիկական շարժումը:

Երբ ինչ-որ մի մարմին շարժվում է ինչ-որ մի բանի նկատմանբ:

 1. Ի՞նչի նկատմամբ է շարժվում գետում լողացող ձուկը:

հոսանքի

 1. Ի՞նչով է իրարից տարբերվում շարժումները:

Մեխանիկական շարժումը որոշակի ժամանակահատվածում մարմնի դիրքի փոփոխությունն է այլ մարմինների նկատմամբ։

Այն գիծը, որով շարժվում է մարմինը, կոչվում է շարժման հետագիծ։

Ըստ հետագծի ձևի՝ շարժումները կարող են լինել ուղղագիծ կամ կորագիծ:

 1. Ի՞նչ է ցույց տալիս արագությունը: Ի՞նչ միավորներով է այն չափվում:

Արագությունը ցուց է տալիս, թե տվյալ մարմինը ինչ ժամանակում որքան ճանապարհ է անցնում: Արագությունը չափվում է V (միջին արագությունը), S (ճանապարհը) և t (ժամանակը) բանաձևերով:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s