Հայկազունի Երվանդունիների թագավորությունը

Հարցեր

  • Ո՞վ է Պարույր Հայկազունին։ Ներկայացրեք նրա գործունեությունը։

    Պարույր Հայկազունին՝ Սկայորդու որդին էր: Նրա գլխավորությամբ այդ իշխանությունը հզորանում էր, Պարույրը տիրում էր Վանա լճից ընկած մինչև Եփրատ գետտ ընկած տարածքին: Նա դաշինք կնքեց Մարաստանի և Բաբելոնիայի հետ՝ ընդդեմ Ասորեստանին: Ք. ա. 612 թ. զորքերը գրավեցին Ասորեստանի մայրաքաղաք Նինվեն, դրա համար նրան Մարաստանի թագավորը թագադրեց, որպես հայոց արքա:
  • Ի՞նչ անուն է ստացել Հայկազունիների նոր ճյուղը։ Ինչու՞։

    Հայկազունիների նոր ճյուղը ստացել է Երվանդական կամ Երվանդունի անունը: Երվանդ I Սակավակյացի անուով էլ Հայկազունիների նոր ճյուղը պատմագիտության մեջ կոչվում է հենց այդպես:
  • Նկարագրեք Երվանդ Սակավակյացի թագավորությունը։

    Պարույրից հետո մի նշանավոր արքա դարձավ Երվանդ | Սակավակյացը: Նա ուներ 40.000 հետևակ և 8000 հեծյալ, այդ ժամանակի համար՝ դա բավականին մեծ ուժ էր: Նրա օրոք թագավորության սահմանները հյուսիսում հասնում էին Կուր գետ և Սև ծով, արևելքում՝ Մրաստան, հարավում՝ Հյոսիսային միջագետք, իսկ արևմուտքում՝ Կապադովկիա: Եվ այսպես ձևավորվեց համահայկական երկրորդ թագավորությունը:


Աղբյուրներ

Դասագիրք, էջ 60-63

տեսաֆիլմ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s