Իմ առաջին ձյունը

Ինչքան հիշում եմդեռ գիշեր էրքնած էիինչ-որ տարօրինակ զգացողություն կամ ձայն ինձ արթնացրեցես դանդաղ վեր կացագնացի դեպի պատուհանըև օ՜ հրաշքդրսում ձյուն էր գալիս։ Այնպես չէոր մեր քաղաքում ընդհանրապես ձյուն չի գալիսբայց այս այս տարի չի եկելանգամ մի փաթիլ։ Մի խոսքով ուղղակի ապշած էիոսկեզօծ տերևներիցոչինչ չէր մնացելամեն ինչ կարծես ճերմակ քող հագած լիներ։ Երկար ժամանակ նայում էիթե ինչպես են փոքրիկև շատ փխրուն փաթիլները իջնում ցածբայց հասկացաոր արդեն շատ ուշ էսակայն մայրիկիս և մնացածին չուզեցի արթնացնելև գնացի քնելուև անչափ սպասում էիթե երբ է գալու առավոտըորպեսզի տեսնեի հարազատների զարմանքով լի դեմքերը։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s