Ճամբարային շրջան՝ Օր 9. Թարգմանություն արևմտահայերենից արևելահայերեն

Կը կարդանք եւ կը թարգմանենք արեւմտահայերէն:

Կարդա՛ Զահրատի «ԸՍԱՒ-ԸՍԻՆՔ» բանաստեղծութիւնը, ապա զայն թարգմանէ՛ արեւելահայերէնի։

Արևմտահայերեն

ԸՍԱՒ – ԸՍԻՆՔ

Ձեզի բան մը պիտի ըսեմ – ըսաւ –

Ըսէ – ըսինք –

Ըսելիք բան չգտաւ –

– Ինչ դժբախտ բան է

ըսելիք մը չունենալ – ըսաւ –

– Հապա եթէ ըսելիք մը ունիս

եւ չկարենաս ըսել – ըսինք –

– Ճիշդ ըսիք – ըսաւ –

Ամենուն պիտի ըսեմ ասկէ վերջ –

– Բարիով ըսես – ըսինք

– Բայց ըսելէ առաջ

պէտք է խորհիմ – ըսաւ –

– Նայէ որ ըսես առանց խորհելու – ըսինք –

Քանի որ խորհիլը ընդհանրապէս արգելք է

ըսելիքդ ըսելու –

Մտածել սկսաւ –

– Աւելի լաւ է որ չըսեմ – ըսաւ – հեռացաւ

ԶԱՀՐԱՏ

Արևելահայերեն

Ասաց – Ասացինք

Քեզ մի բան պիտի ասեմ – ասաց –

Ասա – ասեց –

Ասելու բան չգտավ –

– Ինչ դժբախտ բան է

մի ասելիք չունենալ – ասաց –

– Հապա եթե մի ասելիք ունես

և չես կաողանա ասել – ասացինք –

– Ճիշտ ասեցինք  – ասաց –

Ամեն ինչ պիտի ասեմ ամենին վերջ –

– Բարիով ասես – ասացին

– Բայց ասելուց  առաջ պետք է մտածեմ – ասաց –

– Նայիր որ ասես առանց մտածելու – ասացինք –

Քանի որ մտածելը ընդհանրապես արգելք է

ասելիքդ ասելու –

Սկսեց մտածել –

– Ավելի լավ է որ չասեմ – ասաց –

հեռացավ

ԶԱՀՐԱՏ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s