Ճամբարային շրջան՝ Օր 6. Արևմտահայերեն ընթերցություն

Արևմտահայերեն պատմվածք՝ Համբոյրը

Ի՞նչ տեսակ տղայ է Արայիկ: – Ան շատ կայտառ մանքուկ մըն է, ան շատ ուրախ է, և կը սիրէ իր հայրիկեն:
Ի՞նչ կը խնդրէ, երբեմն, հայրիկէն: – Ան երբեմն կը խնդրէ ան ալ գնա իր հայրիկին հետ խանութ:
Ի՞նչ է հայրիկին արուեստը: – Արայիկին հայրիկը դարբին է:
Արայիկ ինչպե՞ս կ՛օգնէ հայրիկին: – Ան կը փչէ դարբնոցին փուքսը, որպեսզի կրակը ավելի բորբոքի:
Ինչու՞ խնդացին ընկերները: – Քանզի Արակիկին քիթին ծայրին սեւ արատ մը կլլար:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s