Ճամբարային շրջան՝ Օր 5. Դասարանական աշխատանք

1.Գտի՛ր Ներսես Շնորհալու հանելուկի պատասխանը: Տուն է սպիտակ, լայնատարած, Սև հավիկներ մեջը թառած, Խոսում են ու զրույց անում՝ Մարդու նման լեզու առած:

 Ա. կավիճ Բ. գիրք Գ. փեթակ Դ. հավանոց Ե. Բերան

  • Անապատի նավ, ծովերի տիրակալ, գորշ հսկա, կենդանիների արքա: Ո՞ր կենդանին չնշվեց:

    Ա. առյուծը Բ. փիղը Գ. ձին Դ. ուղտը Ե. Կետը

3.Ո՞ր տարբերակի ոսկին պետք կգա զարդ պատրաստելու համար:

Ա. Ոսկի հասկերով դաշտը ծփում է: Բ. Ոսկի մարդ է Սահակը: Գ. Այս դերձակը ոսկի ձեռքեր ունի: Դ. Թագավորի գանձարանում ընդամենը մեկ ոսկի էր մնացել: Ե. Վաչագանը ոսկի երազներ էր տեսնում:

4.Ականջին օղ անել դարձվածքը նշանակում է՝

Ա. անտարբերության մատնել որևէ բան. Բ. ականջները սրել. Գ. ձանձրացնել՝ շարունակ խոսելով. Դ. մշտապես հիշել. Ե. ինչ-որ բան հայտնել մեկին:

5.Չորս տառանոց  ո՞ր բառի հոգնակին է  նույնպես կազմվում չորս տառով:

Ա. գիրք Բ. դեմք Գ. սյուն Դ. բույն Ե. Դունչ

6. Ո՞ր շարքի վանկերը վերադասավորելով՝ կստանաս գույն նշանակող բառ:

Ա. կա, գա, նա, գույն, շա

Բ. կա, նա, գույն, շա, կա

 Գ. շա, նա, գա, կա, գուն

Դ. գույն, շա, կա, մա, նա

Ե. նա, բույն, կա, շա, գա

  • Ո՞ր տառը կարող ենք կցել աղ բառին և՛ սկզբից, և՛ վերջից, որպեսզի երկու դեպքում էլ ստացվեն նոր բառեր:

Ա. պ Բ. տ Գ. շ Դ. կ Ե. Դ

  • Այբբենական կարգով դասավորվելու դեպքում ո՞ր բառը կլինի չորրորդը։

 Ա. սրտաբան Բ. ջնջում Գ. տող Դ. սրունք Ե. Դպրոց

  • Տրված են կենդանիների ձայն նշանակող բառեր՝ բառաչյուն, վրնջյուն, մկկոց, մլավոց, հաչոց, մռնչյուն: Ո՞ր կենդանին է մնացել «ձայնազուրկ»:

 Ա. ձին Բ. կատուն Գ. այծը Դ. խոզը Ե. Կովը

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s