Ճամբարային շրջան՝ Օր 1. Բառաքամոցի, դասարանական աշխատանք

Արևաշատություն

և
շատ
արև
թույն
նյութ
թուր
տուն
տուր
նուտ
ուր
Շուշան
շուշան
Արև
ութ
նուշ
շուն
շան
թուշ
շուտ
շարան
թև
շար
արատ
Արարատ
արևաշատ
թան
տուշ
արթուն
Ուրան (մոլորակ)
ու
Տաթև
Նաև

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s