Օքսիդներ

Հոկտեմբերի 10-14

Սովորել ՝ Օքսիդներ թեման

էջ՝ 16-17

Տնային առաջադրանք

Պատասխանել հարցերին

      1.    Ո՞ր նյութերն են կոչվում օքսիդներ:

Օքսիդը երկու տարրից բաղկացած բարդ նյութ է, որից մեկը թթվածին է:

      2.    Ո՞րն է օքսիդացման ռեակցիան:

Թթվածնի և այլ նյութերի միջև տեղի ունեցող քիմիական ռեակցիաները կոչվում են օքսիդացման ռեակցիաներ:

      3.    Ի՞նչ կիրառություն ունեն ձեզ ծանոթ օքսիդները:

Օքսիդները լայն կիրառություն ունեն մարդու կենցաղում: Օրինակ` չհանգած կիրը (CaO) և ավազը օգտագործում են շինարարությունում: Ալյումինի օքսիդը (AI2O3) կավի բաղադրության հիմնական նյութն է, օգտագործվում է խեցեգոծությունում, և մետաղական ալյումին ստանալու համար:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s