13.12.2022

  1. Անտառ և եղևնի նկարագրիր գործածելով ինչքան հնարավոր է շատ հոմանիշներ։

    Անտառ – Անտառը՝ ծառերով, թփերող, տերևներով, ծաղիկներով պատված մի տարածք է:
    Եղևնի – փշոտ, ծակծկող, տատասկոշ, փշախիտ տերևներով մի մեծ ծառ:

2. Ընդգծված բառակապակցությունները փոխարինիր ածանցավոր բառերով։

Պոչ ունեցող պոչավոր մի կենդանի էր գալիս։

Չգիտեի ,որ այդքան զորություն ունեցողզորավոր հսկա ես։

Այդտեղ որսորդները երկու ոտք ունեցողերկոտանի զարմանալի կենդանի են տեսել։

Երկրորդ անգամ հայտնվողը նույն ձին չէր,սրա պոչը մի քիչ երկար էրերկարոտ էր ,գույնն էլ ՝ մի քիչ դեղինդեղնավուն։

Իբրև հայր՝ – խրատում էր ու համոզում, որ ներող լինի։

Որպես մտերիմ՝ – մտերմորեն հազորդումմ էր , որ մի օր էլ տանը մնա։

Եղբոր նմանեղբարրաբար օգնում է ու հետևում , որ վատ բան չանես։

Թշնամու նման թշնամաբար եք խոսում։

Հարցը( իր յուր ձևով) իր ձևով լուծեց ու գնաց։

Տրված բաղադրյալ բառերը բաժանիր բառակազմական միավորների։

Ա․Մարդ+ա+նման, մեծ+ա+տուն,սառն+ա+սիրտ, ընկեր+ա+սեր, գործ+ընկեր։

Բ․Նման+ություն ,տ(ու)ն+ակ, սառն+ություն, ս(ի)րտ+իկ, ընկեր+անալ, սիր+ել, գործ+իք, գործիք+ային, գործիք+ավոր+ել։

Ընդգծված բաղադրյալ բառերը փոխարինիր բառակապակցություններով։

Մարգարտահատիկներըմարգարտային հատիկներ տարբեր մեծության են լինում։

Աշխարհում ամենամեծըմեծերի մեծը լոնդոնյան թանգարանի մեծահռչակ ութսունհինգ գրամանոց մարգարիտն է։

Համպարը թանկարժեքթանկ արժեքավոր նյութ է,որը գործածվում է լավագույն օծանելիքների արտադրության մեջ։

Դա սևավուն ,քարանման նյութ է , որը միայն կաշալոտի աղիներում է լինում։Դա մեծ մասամբ հանում են տեգահարտեգով խողված կաշալոտի աղիներից,բայց երբեմն ծովափին էլ կարող են գտնել։

Արմատները բաղադրյալ բառի կազմում կարող են լինել հնչյունափոխված և անհնչյունափոխ։

Միայն արմատներով կազմված բաղադրյալ բառերը կոչվում են բարդություններ կամ բարդ բառեր։ Օրինակ՝ գծագիր, մեծահոգի։

Արմատով և մեկ կամ մի քանի ածանցով կազմված բաղդրյալ բառերը կոչվում են ածանցավոր բառեր ,օրինակ՝ միություն ,նախագիծ։

Մեկից ավելի արմատներով և ածանցով կազմված բառերը կոչվում են բարդածանցավոր, օրինակ՝ դպրոցաշինություն, մեծահոգաբար։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s