Հնդկաստան և Չինաստան

Հարցեր

  • Ինչպիսի՞ն էր Հնդկաստանի վիճակը մինչ արիացիների հայտնվելը

    Արիացիները հեշտությամբ նվաժեցին տեղի ժողովուրդին և ստեղծեցին իրենց իշխանույունները: Արիացիները քանակապես զիջում էին տեղացիներին, սակայն նրանք ավելի կազմակերպված էին քան նրանք:
  • Ներկայացրե՛ք Չինաստանի ձևավորման պատմությունը։

    Ք. ա. III հազարամյակում Չինաստանում կային այսպես ասած ինքնուրույն պետություններ, որոնք առանչին էին, ոչ մի կայսր չէր կարողանում այն միացնել: Բայց տնվեց մի կայսր որին դա հաջողվեց անել, Ցին Շի Հուանդին վերացրեց ազնվականների տիտղոսները: երկիրը բաժանվեց մարզերի և սահմանվեցին կայուն հարկեր: Ներդրվեց միասնական դրամ, չափի և կշռի միավորներ:


    Ի՞նչ գիտեք Մետաքսի ճանապարհի մասին։

    Չինաստանը հայտնի է, որպես մետաքսի հայրենիք: Ու Դի կայսրը (Ք. ա. 140-87թթ.), նվաճելով Չինաստանից արևմուտք ընկած շրջանները, առևտրական ճանապարհ գցեց դեպի Իրան: Այն մոտ 7000 կմ երկարությամբ ձգվում էր Չինաստանից մինչև սև ծով և հայտնի է Մետաքսի ճանապարհ անունով: Դրա մի հատվածն էլ անցնում է Հայաստանով:
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s