Դասարանական աշխատանք

  1. Բառաշարքերում գտնել և առանձնացնել հոմանիշների 6 զույգ:

Ձյուն                                      պատճառ                       

մուկ                                           ոսկոր                            

այտ                                            դեղ                                 

միշտ                                          կսկծալ                         

դառը                                           դալար                          

սկիզբ                                          ծաղիկ 

Ձնծաղիկ, մկնդեղ, այտոսկր, մշտադալար, դառնակսկիծ, սկզբնապատճառ

2. Հարցում արտահայտող բառի փոխարեն համապատասխան ձևով (հոլովով) գրիր թանգարան բառը։

Տարիներ շարունակ թանարանը սիրով ընդունում էր այցելուներին։

Թանգարանի տնօրենը ոգևորվել էր նոր գտածոյով։

Չի կարողանում կտրվել իր ստեղծած թանգարանից։

Ինչքան ենք հպարտանում ձեռագիր մատյանների թանգարանով։

Թանգարանում ամեն ինչ նույնն է ,տարիներն այնտեղ ոչինչ չէին փոխել;

3.Տրված գոյականները հոգնակի դարձրու։

Գլուխ – գլուխներ, թվական – թվականներ, աստղ – աստղեր, երկիր – երկրներ, սենյակ – սենյակներ, հարևան – արևաններ, ծառ – ծառեր, պտուղ – պտուղներ, տեր – տերեր, ժապավեն – ժապավեններ, մարդ – մարդիկ, կին – կանայք, գառ – առներ, ծոռ – ծոռներ, հարս – արսներ, ձուկ – ձկներ, մուկ – մկներ, մատ – մատներ, դուռ – դռներ։

4.Տրված գոյականները դարձրու հոգնակի և տեղադրիր նախադասությունների մեջ։

Անգղ,կեղտաջուր,աստղ,գետաձի,հեռագիր,ճակատամարտ։

Երկնքում մեկ-մեկ վառվեցին աստղերը, ամեն ինչ լռեց։

Հին զինվորը հիշում է բոլոր ճակատամարտները, որոնց ինքը մասնակցել է։

Ցրիչը մեկ ժամում բոլոր հեռարերը բաժանեց։

Միայն անգղներն էին սավառնում այդ բերդի վրա։

Հետո գետաձիերը դուրս եկան ջրից ու,լայն բացելով ահռելի երախները,խոնարհվեցին հանդիսատեսներին։

Կեղտաջրերը ամեն օր գետն են լցվում ու հոսում դեպի ծով։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s