Վանի աշխարհակալ տերությունը

•Ներկայացրե՛ք Վանի տերության սահմանները Արգիշտի թագավորի օրոք։

Արիշտի I-ի աշխարհակալության սահմանները հասնում էին մինչև Փոքր Ասիա, և Պարսից ծոց, Բաբելոնիա:

•Մինչև ու՞ր էին ձգվում Արգիշտի Ա-ի քաղաքական ազդեցության ոլորտները։

Նրա քաղաքական ազդեցությունյը ձվում էր մինչև Հյուսիսային կովկաս, և Զարոսի կենտրոնական շրջան:

  • Համեմատե՛ք Արգիշտի Ա-ի և Սարդուրի Բ-ի նվաճումները։

    Սարդուրի II

    Հյուսիսում նրա տիրապետությունը ասնում էր Սև ծուվ ներառյալ Կուլխա երկիրը: Հյուսիսարևելյան տերությանը սահմանը հասնում էր Կուր գետին, և առաջին անամ Արցախը հիշատակում էր Սարդուրի II-ը:

    Արգիշտի I

    Արիշտի I-ը արշավանքներից մեկի ժամանակ գրավեց Բաբելոնիան, դրանով նա երեք կողմից՝ հյուսիսից, արևելքից և հարավից, նա բռնցքի մեջ վերցրես Ասորեստանը:
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s