Առաջադրանքներ 1

-14
+7
0
+24
-5

Ամբողջ թվեր – 5, -3, +5, +10, -2, 0, +4

ա) +10
բ)-3
գ)-7
դ)+8

ա) +4090
բ) +4807
գ) +5033
դ) -1620
ե) -5803
զ) -7822
է) -10400

Եկամուտների մատյանում գրված են կրպակի եկամուտները, և կորուստները: Կրպակի եկամուտը՝ 12.000դր, կրպակի կորուստը` 1500դր:

Այո: 1+1=2

Բրազիլիան խփել է 9 գնդակ, Գերմանիան խփել է 7 գնդակ, Ավստրիան բաց է թողել 6 գնդակ, իսկ Ուրուվայը բաց է թողել 10 գնդակ:

Լուծում՝ 11-2=9
Պատ.՝ 9-րդ հարկում

Լուծում՝ 3600:2=1800գ
Պատ.՝ 3600-ի 2:7-ը = 1800գ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s