Առաջադրանքներ 2

Լուծում՝ Քանի, որ 2+3=5 պետք է ընտրել այնպիսի 2 թիվ, որ ընդհանուր գումարը բաժանվի և 3- ի և 9-ի Օրինակ՝ 2 և 2
Պատ.՝ 2232

Պատ.՝ այո

Լուծում՝ 20 ամբ. 1/2 – 10 ամբ. 1/4 = 10 ամբ. 1/4
Պատ.՝ Հավասար են

Պատ.՝ 1. 0-ով 2. X-ով 3. 0-ով

ա) 2/7 > 2/5 բ) 7/8 < 7/4 գ) 1/2<1/1<2

Լուծում՝ 150000:100=1500 1500×3=4500 4500×2=9000 150000+9000=159000
Պատ.՝ 159000դր.

375. Լուծում՝ AB = 100%
CB = 4 սմ (այսինքն դա 40%-ն է)
AC = 10սմ (այսինքն 60%)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s