Աղեր և Հիմքեր

Պատասխանել հարցերին

  1. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն աղերը:
    Աղերը բարդ նյութեր են, որոնք կազմված են մետաղների ատոմներից, և թթվային մնացորդներից:
  2. Որտե՞ղ է կիրառվում գիպսը:
    Այն օգտագործվում է շինանյութի, և բժշկության մեջ:
  3. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն հիմքերը:
    Այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից և հիդրօքսիլ խմբից, անվանում են հիմքեր կամ հիդրօքսիդներ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s