Գրավոր աշխատանք

•Ներկայացրե՛ք և բնութագրե՛ք նախնադարի փուլերը, ի՞նչ զարգացում/փոփոխություն նկատվեց փուլերից յուրաքանչյուրում։

Հին քարի դար: Այդ ժամանակ մարդիկ այդքան էլ զարգացած չէին: Նրանք ամրում էին քարանձավներում, և սկզբում ապրում էին հոտերով: Հոտերում ապում էին 15-20 հոգով, և անընդհատ տեղափոխվում էին: Կանայք զբաղվում էին հավաքչությամբ, իսկ տղամարդիկ զբաղվում էին ձկնորսությամբ կամ որսով: Միջին քարի դար: Այս դարաշրջանում ստեղծվեցին տոհմական համայնքներ: Այնտեղ ապրում էին 150-200 մարդ: Նրանք օգտագործում էին ժեստեր, և տարբեր ձայներ միմյանց հետ հաղորդակցության համար: Նրանք արդեն ունեին մշտական բնակավայր: Նոր քարի դար: Իսկ այս դարաշրջանում արդեն ստեղծվեցին ցեղերը, դա տոհմերի միության արդյունքն է, ամեն մի ցեղ ուներ իրենց լեզուն, որոնց հինման վրա ստեղծվել է մեր ժամանակակից լեզուն: Ցեղերում հայտնվեցին գլխավորներ:

• Մի քանի նապադասությամբ պատմե՛ք Հայկական լեռնաշխարհի մասին։

Հայերի բնակավայրը Հայաստանն է, այդտեղ է գտնվում ամենաբարձր լեռը՝ Արարատը: Այդտեղ է գտնվում Հայկական պար լեռնաշխթան: Հայաստանին շատ երկրներում անվանում են Արմենիա անվամբ, իսկ հարևան Վրացիներ Սոմխեթի:

• Ի՞նչ գործոններ են հարկավոր պետության ստեղծման հանար։ Ի՞նչ է պետությունը։

Նախ և առաջ ազգակակից մարդիկ, տարածք, զորք, և գլխավորը, ով կղեկավարի երկրով:
Պետությունը՝ մի տարածքում բնակվող մարդկանց մի մեծ խումբ է, իրենց լիդերով:

• Ներկայացրե՛ք վաղ պետական կազմավորումները

Հայկական լեռաշխարհի առաջին պետությունը կոչվել է Արատտա: Այն եղել է Ք. ա. 28-ից 27-րդ դարերում: Արատտայի արքան Քրմապետ-արքա էր, նա լուծում էր երկրի կարևոր հարցերը: Արատտայի հովանավոր աստվածն էր Հայկը, նա համարվում էր իմաստության, և ջրերի աստվածն էր: Հայաստան երկիրը միջագետքի սեպագրերում հիշատակվում է, որպես Արմանի, իսկ Սիրիական՝ Արմի: Հայաստանից դեպին արևմուտք ապրում էին խեթերը, նրանք հայերին ազգակից հնդեվրոպական ժողովուրդ էին: Մեր երկիրը կոչվում էր Հայասա, որը խեթերեն նշանայում էր <<Հայերի երկիր>>:

• Ե՞րբ և ի՞նչ հանգամանքներում է ձևավորվել Վանի թագավորությունը։

Քանի որ հարևան Ասորեստանի հարձակումները դարձան շատ հաճախ, դա Հայկական լեռնաշխարհին ստիպեց արագացրեց իր միությունը:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s