Տնային աշխատանք

334.

Լուծում՝ 15-7=8 Պատ.՝ 7/15, 8/15

335.

Լուծում՝ 3+2+4+4+1=14 17-14=3 Պատ.՝ 4-ը գցել են 3 անգամ

338.

Լուծում՝ 150-99=51 Պատ.՝ 51/150-ի

340.

Պատ.՝ 50%/50%

342.

Լուծում՝ Զամբյուղում կա միայն կանաչ և կարմիր խնձոր, և նարավոր չէ հանել դեղին խնձոր: Պատ.՝ Կամ կարմիր կամ կանաչ

346.

ա)?
բ) 100
գ) 15
դ) 15-ից 100-ը348.

Լուծում՝ 30-10=20սմ Պատ.՝ 20 : 30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s