Վանի համահայկական թագավորությունը

• Ե՞րբ է ստեղծվել Վանի թագավորությունը։ Ո՞րն էր դրա ստեղծման գլխավոր պատճառը։ Ի՞նչ անուններով է հայտնի։

Վանի թագավորությունը ստեղծվել է Ք. ա. 9 դարում, մոտավորապես 860 ական թթ. վերջին: Հայաստանը սկսեց միավորումները ընդդեմ ընդհանուր թշնամու՝ Ասորեստանի: Այն հայտնի է երեք անուններով՝ Ուրարտու, Նաիրի, և Բիայնիլի:

• Փորձեք ներկայացնել Սարդուրի I-ի պատմական կերպարը։

Նա իշատակվում է, որպես զոր արքա: Նա աջողությամբ դիմակայել է ասորեստանյան արշավանքներին: Սարդուրի I-ը հիշատակվում է, որպես հայաստանի հարավային շրջանների տիրակալ:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s