1. Ընթերցանություն, Հովհ․Թումանյան , Ոսկի քաղաքը

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Ինչպիսի՞ն էր Դիվանան,պատմիր նրա մասին։

Ինչպես ասվում է պատմվածքի մեջ՝ Դիվանան շռայլ, զվարճասեր, շատ էր սիրում խնջույքներ ու քեֆեր, ձանձրացած կյանքից ու աշխարհքից մի երիտասարդ։

2.Ինչպե՞ս փոխվեց Դիվանան և ի՞նչը նրան օգնեց փոխվելու։Գտիր այն հատվածը , որտեղ ասվում է դրա մասին։

Դիվանան փոխվեց՝ ի շնորիվ Գոհար թաուհուն, նա բացատրեց նրան, որ պետք չէ լինել էգոիստ:

3.Պատմիր Ոսկի քաղաքի մասին։

4.Պատմիր Ոսկի քաղաքում հնչող երգի մասին։

5.Նշիր, թե որ հատվածներում է երևում, որ Գոհար թագուհին կախարդ է;

6. Ո՞րն է երջանկությունը ՝ ըստ գոհար թագուհու և ըստ քեզ։

Փորձիր բացատրել այս միտքը․ Միշտ լավ է ,երբ մարդիկ,թողնում են իրենց վատ սովորություններն ու լցվում են բարձր կարտով ու ձգտում են , գնում են հասնելու մի բարձր նպատակի։ Թե կհասնեն լավ՝ թե չեն հասնի՝ դարձյալ միշտ լավ է ու լավ, որովհետև կյանքը ոչ այլ ինչ է ,եթե ոչ ձգտում ու ճանապարհ։

Փորձի՜ր գրել քո մտքերը վերևում նշված հատվածի վերաբերյալ։ Սիրով կկարդամ։

Լավ է, որ դու ինչ-որ մեկին այնքան ես սիրում, որ մոռանում ես ամեն ինչի մասին, և մտածում ես միայն այդ մարդու մասին, դա նշանակում է, որ դու նրան իսկապես սիրում ես:

  1. Գրիր բառեր, որոնց մեջ

Ր- ից հետո գրվում է գ.

Ր- ից հետո գրվում է ք․ գիրք

Ր -ի ց հետո գրվում է բ. հարբել

Ր- ից հետո փ. փրփուր

Ր- ից հետո գրվում է ձ.

Ր -ից հետո գրվում է ց.

Ր- ից հետո գրվում է ջ. արջ

Ր- ից հետո չ։ վերցնել

3.Լրացնել բաց թողնված տառերը: : (ջ կամ չ)

Վեր..ակետ,նկար..ական,ար..,թր..ել,փախ..ել,առա..արկ,առ..և,մե..ք,ո..խար,առա..ին,մի..ատ,գրի..,ի..եցում,..վեր..ացնել,չար..արվել,թր..ոց,ա.քաբաց,ա..ակողմ,հաղար..,թռ..ել,ո..խար,ամբող..,աղ..իկ,ի..նել,ա..ք,մին..և,գր..աման:

Լրացնել բաց թողնված տառերը ե կամ է:

Լայն…կրան, ծով…զր, վայր…ջք, երփն…րանգ, նոր…կ, …ջանշան, որևից…, գոմ…շ, վեր…լակ, մ…ջք, բազմ…րանգ, երբևից…, որև…, ….ջ, ամենա…ժան, չ…ինք, …կրան, …ջմիածին, չ…մ, էլեկտրա…ներգիա, …ներգիա, մ…խակ, հր…շ, նրբ…րշիկ, ամենա…րկար, …գիպտացորեն, զարկ…րակ:

Լրացնել բաց թողնված տառերը գ կամ ք:

Զոր…, կարա…, կար…ադրել, վեր…, պար…ևատրել, նորո…ել, եր…ել, տիեզեր…, հո…նել, արևածա…, թա…ավոր, ձ…ել, ս…ավոր, միր…, կարա…, մու…, հա…ցնել, վա…ր, Գրի…որ, Սար…իս, օ…տակար, Սու…իաս, գիր…, գոր…, մար…ագետին, կառ…, բեր…:

Լրացնել բաց թողնված տառերը դ կամ թ:

Ըն…հանուր, ըն…ացք, ժողովուր…, որ…ի, օ…ևան, բեր…աքաղաք, գաղ…ական, , շփո…վել, շքեր…, որ…(ճիճու), որ… (խաղողի թուփ), սփր…նել, ար…նանալ, խաղաթուղ…, խեն…անալ, ծաղկազար…, հար…ավայր:

Լրացնել բաց թողնված տառերը: (է կամ ե)

..րգ, ..ակ, ամենա..ական, բար..կամ, ..ներգիա, վրա..րթ, ..րես, ..իր, ..ջահամար, որև.., մանր.., ..ինք,վեր..լք,գետ..զր,կիսա..փ,լայն..կրան,վայր..ջք, ..րանգ, ..զր:

Լրացնել բաց թողնված տառերը: (օ կամ ո)

Բ..լ..ր,..րոշակի,..ղկույզ,ամեն..րյա,երր..րդ,ամեն..րյա,..ղջ,հանր..գուտ,ոսկեզ..ծ,վեհ..րեն.,օրեց..ր,մեղմ..րեն,..գտակար,..րինակելի,նրբա..ճ,բարձր..րակ,մեղմ..րոր,ան..դ,կես..ր,ոսկե..ղ,վատ..րակ,..սկի,..դաչու, ..րակ,արագ..րեն, ..րացույց, ..դապարիկ,ան..րեն,աման..ր, ..րոշում:

Լրացնել բաց թողնված տառերը:( բ կամ փ)

Եր..ներանգ,դար..նոց,փա..կանալ,ամ..ոփել,սր..իչ,համ..երել,դա..նեվարդ,որ..անոց,նր..երանգ, հար..ած,շա..աթօրյակ,խա..ել,համ..երել,նր..որեն,ար..ի,եր..եմն,դար..ին,Հակո..,աղ..անոց,ճամ..որդ:

Լրացնել բաց թողնված տառերը: (գ կամ ք)

Երգել,թարգմանել,կարգադրել,մարգարիտ,հագուստ,արևածագ,հոգնակի,հագցնել,թագավոր,ճքնել,օգնական,նորոգել,արքա,զորք,մրգեղեն,հերքել,թարգմանիչ,ագահ,հերքել,վարքագիծ, քուրք,ներքուստ,մգանալ,նորոգել,նվագարան,հետաձգել:

  1. Աշնանանային հեքիաթ

Աշունը մի կերպ որոշեց ապացուցել բոլորին, որ ինքն է ամենանորաձևն ու գեղեցիկը։ Ես գնացի հայտնի դերձակի մոտ և պատվիրեցի նրան երեք հանդերձանք։Սեպտեմբերին, որպեսզի ցույց տա, որ ինքն այնքան գեղեցիկ է, որքան ամառը, Աշունը հագավ ծաղիկներից, խոտաբույսերից և մրգերից կազմված հանդերձանք: Շատ գեղեցիկ ու համեղ ստացվեց։ Կիսաշրջազգեստի ներքևի եզրին ցրված էին քրիզանթեմներ։ Այն անմիջապես դարձավ ամառային զվարճանք: Կիսաշրջազգեստի մեջտեղը զարդարված էր խաղողի ողկույզներով՝ որթի ճյուղով։ Եվ բոլորը տեսան, թե որքան հարուստ և առատաձեռն է աշունը: Խնձորից, տանձից ու մանդարինից վարպետը պատրաստեց նրա համար սիրուն գլխարկ։ Աշունը շալի փոխարեն իր ուսերին նետեց սարդոստայնի միահյուսված արծաթյա թելեր, որոնք այդ ժամանակահատվածում թռչում են օդով Հնդկական ամառ ․․․

Խնդրում եմ կարդա և գտիր ներգոյական և բացառական հոլովներով դրված գոյականները։

  1. <<Աշնան արևը>> վերնագրով գրիր պատմություն

    Աշնան արևը շատ գեղեցիկ է, երբ աշնանը ցրտում է, այն այնքան թանկ է թվում, և անհասանելի, որ ուզում ես այն վայելել անվերջ: Այդպիսի պահերին գնահատում ես ամառը,հետաքրքիր է, բայց երբ ամառ է, մենք ուզում ենք, որպեսզի աշուն լինի, երբ աշուն է մենք ուզում ենք ձմետլինի, և այդպեզ անվերջ: Պետք է գնահատել տարվա եղանակները, այո, նրանք ունեն թերություններ, բայց ամեն մեկը յուրովին լավն է:
  2. Ներկայացրու քո բակային սիրած խաղերից մեկը։

    Անուն գոռոցի, գոծնագործ, վոլեյբոլ
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s