19.10.22 օրվա առաջադրանքները

Տրական հոլովը ցույց է տալիս այն առարկան, որին տրվում կամ մոտենում է մի բան: Պատասխանում է ում, ինչին, ինչերին հարցերին:

Տրական հոլովը նախադասության մեջ կարող է զբաղեցնել քերականական հետևյալ պաշտոնները՝


Հայցական հոլովը ցույց է տալիս այն անձը կամ առարկան, որն իր վրա է կրում ենթակայի գործողությունը:

Հայցական հոլովով դրվում են բայական անդամի որոշ լրացումներ: Դրանք կարող են ցույց տալ այն առարկան, որն իր վրա է կրում ենթակայի գործողությունը, տեղ, ժամանակ, չափ ու քանակ:

Հայցական հոլովը պատասխանում է ո՞ւմ, ի՞նչ(ը), ինչե՞ր(ը),ո՞ւր, որքա՞ն, որքա՞ն ժամանակ, ե՞րբ  հարցերին:

Հայցական հոլովը յուրահատուկ ձև չունի, նա նման է կամ ուղղականին, կամ տրականին:

Հայցական հոլովը գործածվում է թե՛ անորոշ, թե՛ որոշյալ առումով:

Բացառական հոլովը ցույց է տալիս այն առարկան, որից բխում, ծագում կամ սկսվում է գործողությունը: Բացառական հոլովը կազմվում է ից  կամ ուց վերջավորությամբ և պատասխանում է ումից,ինչից,երբվանից հարցերին:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Տրված գոյականների ՝ ում կամ ինչի հարցին պատասխանող ձևերը տրական հոլով կազմիր։

Հեղինակ-հեղինակի, ծովակալ-ծովակալի, ճարտարապետ-ճարտարապետի, տնտեսուհի-տնտեսուհի, հավաստի-հավաստու, գագաթ-գագաթի, գինի-գինու, ձի-ձիու, քույր-քրոջ, գրքեր-գրքերի, աշուն-աշնան, շարժում-շարժման, տարի-տարու, տեր-տիրոջ, աշուն-աշնան։

2.Կազմիր հետևյալ բառերի բացառականի ձևը;

Կատու-կատվի-կատուները
Ամիս-ամսի-ամիսները-ամիս-այս ամիս
Սեր-սիրո-սերը
Եղբոր-եղբայրները
Անկյուն-անկյունինը-անկյունները-անկյուն
Տղա-տղային-տղան-տղաները
ձյուն-ձյանը-ձյունը
Աքլոր-աքլորին-աքլորը-աքլորները
Դասընկեր-դասընկերոջ-դասընկերները
Անուն-անունը-անունները

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s