Առաջադրանքներ 2

217. Մանրակի լայնությունը 1 ։ 5 մասշտաբով գծագրում 8 սմ է։ Որքա՞ն կլինի այդ մանրակի լայնությունը 1 ։ 4 մասշտաբով գծագրում:

Լուծում` 5×8=40, 40:4=10
Պատասխան` 10սմ

218) Համեմատե՛ք

ա) 16-ի 37%-ը = 37-ի 16%-ը
բ) 72-ի 94%-ը = 94-ի 72%-ը
գ) 88-ի 56%-ը = 56-ի 88%-ը

219. Բանվորը պիտի պատրաստեր 80 մանրակ։ Հերթափոխի վերջում նա նախատեսված աշխատանքը կատարել էր 130 %-ով։ Քանի՞ մանրակ էր պատրաստել բանվորը։

Լուծում` 80×30:100=24, 24+80=104
Պատասխան` 104 մանրակ

221. Դպրոցում կա 480 աշակերտ։ Նրանց 35 %-ը մասնակցել է մարզական մրցումներին։ Աղջիկները մրցումների մասնակիցների 25 %-ն են։ Քանի՞ աղջիկ է մասնակցել մրցումներին։

Լուծում` 480×35=16.800, 16.800:100=168, 168×25=4200, 4200:100=42
Պատասխան` 42 աղջիկ

224. Շրջանագծի շառավիղը 3 սմ է (տե՛ս նկ. 9)։ Ինչի՞ է հավասար ուղղանկյան մակերեսը։

Լուծում` 3×2=6 6×6=36 6×36=216
Պատասխան` S = 216

225. Գտե՛ք այն թիվը, որը տառի փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն.

ա) x:25 = 2:5 Xx5=2×25 2×25=50 50:5=10 x=10

բ) x/6=11/25 Xx24=11×6 11×6=66 x=66/24

գ) 38:x=19:5 Xx19=38×5 38×5=180 190:19=10 x=10

դ) 65/y=13/9 Yx13=65×9 65×9=585 585:13=45 y=45

ե) y*72=81×36 Yx72=81×36 81×36=2916 2916/72=324/8 y=324/8

զ) 2y:4=30:72 2xYx72=4×30 4×30=120 120/72×2=240/72 240/72=80/24


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s