Գրքային բառապաշար

  1. Այժմ փորձենք հետևյալ բանաստեղծության մեջ գտնել գրքային բառերը․

Ոսկեհանդերձ եկար և միգասքող,
Տխուրաչյա աշուն, սիրած աշուն.
Տերևներիդ դանդաղ թափվող ոսկով,
Մետաքսներով քնքշաշրշյուն: Վ․Տերյան

․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

Ու քայլեցի խայտալով ու շաղ տալով մայթերին

Մանուշակներ ու վարդեր ու շուշաններ ձյունաթույր ։ Հովհ․ Շիրազ

Ոսկեհանդերձ, միգասքող, տխուրաչյա, քնքշաշրշյուն, խայտալով, մայթերին

2. Տրված բառերի միացումով փորձենք կազմել նոր բառեր․․․

Հուր+ կարմիր = հրակարմիր, արև+ վառ = արևավառ, թիվ+ նշան = թվանշատ, կոճղ +արմատ = կոժղարմատ,լեռ +աշխարհ = լեռնաշխարհ, արքա +տոհմ = արքայատոհմ, գագաթ +կետ = գագաթնակետ,բույս+ծածկ = բույսածաղկ, խոտ +ծածկ = խոտածածկ:

3. Լրացնել բաց թողնվախ տառերը՝ Ի, Ե կամ Յ

Մատյան, քվեարկել, հեքիաթ, ատյան, լռելիայն, միլիոն, միմիայն, կղզյակ, միմիանց, ակադեմիա, հրեա, կրիա, պատիան, օվկիանոս, իշայծյամ, մարմարյոն, քամելիոն, խավիյար, դղյակ, քվեաթերթիկ, բամյա, եղյամ, դաստյարակ, աղավնյակ, մանյակ, փասյան, ռադիո, մումիա, խարտյաշ, յասաման, ծիածան, թեյարան, քվեատուփ, ամբիոն, բրաբիոն, ծովեզրյա, պատանյակ, հրեական, էքսկուրսիա, գոյամիջոց, զորակայան, յաթաղան, կայսայատուն, շղթայաձև, ոսպնյակ, շուրջերկրյա, ժանյակազարդե, որդյակ, այծյամ, բարյացակամ, օրիորդ, միլիարդ, դշյոյական։

4. Նշված բառերից առանձնացնել գրքային բառերը ․

Ես, արևահամ , հարսնատես, դյուրին, ջհահարս, թեպետև, կոտորակ,դահլիճ, աստղածաղիկ,բաժակաթերթ,հրաշագեղ, մրրիկ, եղանակ, գեղեցիկ։

Լշրացուցիչ առաջադրանք

Ռ – Ր ուղղագրություն

Դրացի, ձեռք, ձեռբակալել, ձեռբազատվել, փռփռալ, փրփրել, մրսել, թրթռալ, թռվռալ, կարճել, կաչել,  մրմռալ (վերքը), եղեռն, եղերռական, թռչել, թրջել, կառք, կարգ, սարսուռ, մարմար, կրճտացնել, կռճիկ, պառտար, խառնուրդ, սպառվել, պատսպարվել, խառկել, պարկ, խրճիթ, խրթին, զառիվեր, խոշոր, խոժոռ, ապառաժ, հեռարձակ, հեռարձակել:

Ընթերցանություն,Ղ․ Աղայան ,Վաճառականի խիղճը

  1. Սովդաքար – վաճառական
  2. Համքար – արհեստակից
  3. Հոգոց – հոգեհանգստյան արարողություն
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s