Ակտի և պասիվ բառարան

  1. Գրել ակտիվ և պասիվ բառապաշարներում ապրող բառեր․

    Ակտիվ բառապաշար – շոր, կոշիկ, կահույք, հեռուստացոըյց, աթոռ, բազկաթոռ, բազմոց, նկար, սեղան, դուռ, մահճակալ, պատուհան, վարագույր, ծաղկաման, ծաղիկ, համակարգիչ, տետր, գիրք, գրիչ, մատիտ, քանոն, մոմ, բաժակ, ջուր, սուրճ, հյութ, օդանավակայան, օդաչու, ինքնաթիռ, ռետին, մազ, սանր:

    Պասիվ բառապաշար – ագրեգատ, ադհեզիա, բաբախորդ, բազալտե մանրաթել, գիրիխ, (բանկային) ավանդ, վարկ, լիզինգ, փոխառնություն, վարկի մարում (բժշկական) անոդաբան, թթվածնի անալիզատորներ, ապնոգրաֆիա:
  2. Галка и птицы Басня Эзопа

    Зевс пожелал назначить птицам царя и объявил день, чтобы все явились к нему. А галка, зная, какая она некрасивая, стала ходить и подбирать птичьи перья, украшая ими себя. Настал день, и она, разубранная, предстала пред Зевсом. Зевс за эту красоту уже хотел её выбрать царём, но птицы, вознегодовав, обступили её, каждая вырывая своё перо; и тогда, голая, она снова оказалась простой галкой.Так и у людей должники, пользуясь чужими средсвами, достигают видного положения, но, отдав чужое, остаются такими же, как были.

    Զեվսը ուզեց թռչունների մեջ թագավոր նշանակել, և օր հայտարարեց, որ բոլորը գնան իր մոտ: Իսկ արջնագռավը (ճայակ) իմանալով, թե նա որքան տգեղ է, գնաց փետութներ ման գա, և փակցնի իր վրա: Եկավ օրը և նա տեսակավորված, կանգնեց Զեվսի դիմաց: Զեվսը նրա գեղեցկության համար, արդեն ուզում էր նրան թագավոր ընտրեր, բայց թռթունները վրդովվեցից, և շրջապատեցին նրան, և սկսեցին քաշել փետուրները: Եվ այդ պահին, մերկ, նա նորից դարձավ սովորոկան արջնագռավ: Եվ այդպես էլ մարդկանց մոտ է, օգտագործում են ուրիշների միջոցներով, հասնում են տեսանելի դրությանը, բայց հետ

3. Տեղադրել համապատասխան բառը:

Բար, բառ, կրունկ, կռունկ, համար, համառ :

Կռունկների երամը թռչում էր տաք երկրներ:

Քեզ համար մի նվեր եմ պատրաստել:

Աղջկա կոշիկի կրունկը կոտրվեց:

Այդ համառ տղային համոզելը դժվար է:

Օտար քաղաքում ականջիս հայերեն բառեր հասան:

Այդ ծառն այլևս բար չի տալիս:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s