Տնային աշխատանք

1. Կախվածությունը հաստատուն արագությամբ շարժվող մեքենայի անցած ճանապարհի և ծախսած ժամանակի միջև:

(ընտրիր պատասխանի ճիշտ տարբերակը)

Կախվածությունը ուղիղ համեմատական է:

2. Պարզիր, թե արդյո՞ք բրիգադում աշխատող բանվորների թվի և աշխատանքի վրա ծախսած ժամանակի միջև կախվածությունը ուղիղ համեմատական է, հակադարձ համեմատական է, կամ համեմատական չէ:

Պատասխան՝ (ընտրիր ճիշտ տարբերակը)

 • Կախվածությունը ուղիղ համեմատական է:
 • Կախվածությունը հակադարձ համեմատական է:
 • Կախվածությունը համեմատական չէ:


  3. Լրացրու ներքևի աղյուսակը՝ օգտագործելով թվերի միջև եղած կախվածությունը:

 • Պահանջվող թիվը հավասար է տրվածի քառապատիկ թվին:


  Տրված թիվ – 4, 5, 6, 7
  Քառապատիկ թիվը – 16, 20, 24, 28


  Տրված է աղյուսակ:

  z – 2, 4, 20, 20
  y – 50, 25, 5, 5

  Լուծում ՝ 25:5=5 5×4=20 4:20=5

  1. Աղյուսակի կախումը հակադարձ համեմատական է: (լրացրու բառը)


  7. Գտիր բոլոր մեծությունները, որոնց միջև գոյություն ունի հակադարձ համեմատական կախվածություն:
 • Արագությունը և ծախսած ժամանակը մի քաղաքից մյուսը շարժվելիս:
 • Ուղղանկյան մեծ և փոքր կողմերը, եթե մակերեսը չի փոխվում:
 • Կոտորակն ու նրա համարիչը:
 • Ուղղանկյունանիստի ծավալը և նրա հիմքի մակերեսը:

  8. Աղյուսակում բերված մեծությունները ուղիղ համեմատական են:
  Լրացրու դատարկ վանդակները:

  Զանգված (կգ) – 1, 2, 3, 4, 5
  Գին (դրամ) – 200, 400, 600, 800, 1000


  9. Աղյուսակում բերված են երկու ուղիղ համեմատական մեծությունների արժեքներ:
  Լրացրու աղյուսակի դատարկ պատուհանները:


  Երկարություն (դմ) – 1, 2, 3, 4, 5
  Զանգված (կգ) – 10, 20, 30, 40, 50

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s